Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TEHNICI DE ÎNVĂȚARE

Există o serie de tehnici de învățare pe care le poți utiliza pentru a-ți îmbunătăți procesul de învățare. Unele dintre acestea includ:

  • Învățarea activă: Această tehnică implică participarea activă la procesul de învățare, prin încercarea de a aplica noile informații în situații practice. Aceasta poate include activități precum dezbateri, jocuri de rol, proiecte și prezentări.
  • Învățarea prin repetiție: Această tehnică implică repetarea informațiilor în mod regulat pentru a ajuta la consolidarea lor în memorie. Acest lucru poate fi realizat prin citirea, scrierea și recitirea notelor luate în timpul cursului sau prin crearea de notițe personale.
  • Învățarea prin explorare: Această tehnică implică descoperirea și investigarea unui subiect în mod independent. Acest lucru poate fi realizat prin lectură și cercetare independentă sau prin implicarea în proiecte personale.
  • Învățarea prin discuție: Această tehnică implică discutarea subiectului cu alți colegi sau cu un profesor pentru a ajuta la înțelegerea și consolidarea noilor informații.
  • Învățarea vizuală: Această tehnică implică utilizarea imaginilor și diagramelor pentru a ajuta la vizualizarea și înțelegerea conceptelor noi.
  • Învățarea prin jocuri: Această tehnică implică utilizarea jocurilor pentru a învăța și a aplica noile informații. Aceasta poate include jocuri de memorie, jocuri de trivia sau jocuri de rol.
  • Învățarea prin practică: Această tehnică implică aplicarea noilor informații în situații practice pentru a ajuta la consolidarea lor. Acest lucru poate fi realizat prin exerciții practice, probleme de matematică sau experimente practice.

Iată 3 tehnici de învățare ne-ar putea ajuta să eficientizăm procesul de învățare.

  1. Tehnica POMODORO

Este o metodă de gestionare a timpului care își propune să îmbunătățească productivitatea și să minimizeze procrastinarea. Această tehnică a fost dezvoltată de Francesco Cirillo în anii ’80 și a primit numele de la un cronometru în formă de roșie numit „pomodoro” (roșie în limba italiană).

Tehnica POMODORO implică împărțirea timpului în perioade de 25 de minute (numite „pomodori”) urmate de o pauză de 5 minute. După patru „pomodori” consecutive, se face o pauză mai lungă de 15-30 de minute. În timpul fiecărui „pomodoro”, trebuie să te concentrezi doar pe o singură sarcină și să nu te distragi cu alte activități sau notificări. Reia acest proces până când îți termini sarcina sau proiectul la care lucrezi.

Această tehnică te ajută să te concentrezi mai bine și să fii mai productiv, deoarece îți impune să îți stabilești obiective clare și să îți organizezi timpul în mod eficient. De asemenea, pauzele regulate îți permit să îți relaxezi mintea și să eviți să te simți copleșit de sarcini sau de un proiect mare.

  1. Metoda RICAR

Prima literă R se referă la acțiunea de a răsfoi. Mai exact, în această etapă avem de citit per ansamblu materialul pe care il avem de studiat pentru a identifica ideile principale; citim, deci, introducerea, cuprinsul, diagramele, graficele, cuvintele subliniate, sumarele capitolelor și întrebările de la finalul acestora.

Litera I se referă la a pune întrebări relaționate cu textul. Acest pas presupune pentru început să citim integral textul și să formulăm mai apoi întrebări pe baza lui. Scopul formulării de întrebări este acela de a deveni cititori activi care privesc critic textul pe care îl au de învățat încercând să înțeleagă utilitatea informațiilor în aplicațiile practice.

Litera C provine de la a citi propriu-zis textul. Prin urmare, textul se împarte și citește pe secțiuni, căutându-se ideile principale, conceptele cheie și încercând să se găsească și să se scrie răspunsurile la întrebările formulate anterior.

Litera A se referă la a ne aminti ceea ce am citit și înțeles în prealabil. În această etapă se încearcă reproducerea din memorie a ideilor principale și a se răspunde la întrebările formulate. Se recomandă ca amintirea să se facă verbal, nu în scris, iar formulările să fie făcute cu cuvintele proprii astfel încât să favorizăm învățarea în profunzime.

Cea de-a doua literă R reprezintă acțiunea de a recapitula. Această ultimă etapă presupune revederea ideilor principale din întregul text pentru a avea o imagine de ansamblu. Totodată, se creează legături între informațiile prezente și alte cunoștințe asimilate în trecut, se rezolvă exerciții și se identifică și eventual implementează aplicațiile practice ce folosesc informațiile învățate.

  1. Metoda Cornell

Această tehnică presupune în primul rând să ne structurăm foaia pe care luăm notițe în trei cadrane, precum arată în imagine.

Astfel, aria consemnată notițelor se folosește pentru a scrie informațiile predate în timpul cursurilor și al seminariilor. Mai apoi, după cursuri și în mai puțin de 24 de ore de la luarea notițelor, începem să recitim informațiile, scoatem ideile principale și formulăm întrebări pe care le scriem în zona laterală a schemei. Zona inferioară a chenarului poate fi folosită fie în procesul de înțelegere și învățare a materiei, fie la recapitularea acesteia făcând un rezumat al informațiilor.