Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TIC – CARACTERISTICILE SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Societatea informatica reprezinta o noua etapa a civilizatiei umane, un nou mod de viata calitativ superior care implica folosirea intensiva a informatiei in toate sferele activitatii si existentei umane, cu un impact economic si social major. Societatea informatica permite accesul larg la informatie membrilor sai, un nou mod de lucru si de cunoastere, amplifica posibilitatea globalizarii economice si a cresterii coeziunii sociale.

Suportul tehnologic al noii societati se constituie prin convergenta a trei sectoare: tehnologia informatiei, tehnologia comunicatiilor, productia de continut digital. Progresul tehnologic a permis aparitia unor noi servicii si aplicatii multimedia, care combina sunetul, imaginea si textul si utilizeaza toate mijloacele de comunicatie (telefon, fax, televiziune si calculatoare).

Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicatie si de tehnologia informatiei reprezinta un factor important de crestere a competitivitatii agentilor economici, deschizand noi perspective pentru o mai buna organizare a muncii si crearea de noi locuri de munca. Totodata se deschid noi perspective pentru modernizarea serviciilor publice, a asistentei medicale, a managementului mediului si noi cai de comunicare intre institutiile administratiei publice si cetateni. Accesul larg la educatie si cultura – pentru toate categoriile sociale, indiferent de varsta sau de localizarea geografica – poate fi de asemenea realizat cu ajutorul noilor tehnologii.

Societatea Informatica integreaza obiectivele dezvoltarii durabile, bazata pe dreptate sociala si egalitate a sanselor, protectie ecologica, libertate, diversitate culturala si dezvoltare inovativa, restructurarea industriei si a mediului de afaceri.

Schimbarile majore din ultimii ani – cresterea exponentiala a comunicatiilor mobile si a utilizatorilor de Internet, contributia sectorului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC) la cresterea economica si la crearea de locuri de munca, restructurarea/reingineria companiilor si a business-ului in general pentru a beneficia mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerata a comertului electronic – sustin tranzitia de la era industriala la cea post-industriala, trecerea la “noua economie”.

Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea si transmiterea informatiei sa fie din ce in ce mai facile si mai accesibile ca tarife. Dispunand de informatia digitala, aceasta poate fi transformata in noi valori economice si sociale, creand imense oportunitati pentru dezvoltarea de noi produse si servicii. Informatia devine resursa-cheie si factor de productie pentru economia digitala.

Comunitatea de afaceri din domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor ofera produse si servicii de inalt nivel tehnologic, accesibile ca preturi si tarife. Totodata se formeaza o noua cultura a competitivitatii agentilor economici din toate sectoarele in noul tip de economie, economia digitala. Prin complexitatea fenomenelor pe care le implica dezvoltarea societatii informationale, prin necesitatea formarii unei noi culturi a cunoasterii si a invatarii in conditiile utilizarii noilor tehnologii a cercetarii-dezvoltarii si inovarii tehnologice, participarea activa a comunitatii academice (institutii de cercetare, de educatie si de cultura) devine de asemenea esentiala.

Societatea civila are de asemenea atat un rol proactiv prin formularea de cerinte si prioritati privind modul de utilizare al noilor tehnologii in folosul intregii societati, cat si reactiv fata de politicile si reglementarile guvernamentale. Aceste roluri pot fi exercitate atat la nivel de grup (organizatii non guvernamentale, asociatii profesionale etc.), cat si la nivel individual. Drepturile cetateanului si consumatorului in societatea informationala au noi dimensiuni si se pot manifesta sub noi forme.

Dimensiunile societății informaționale și a cunoasterii

  • Tehnologică – infrastructură, servicii, aplicații
  • Economică – noua economie digitală
  • Politico-administrativă – guvernare electronică
  • Socială – calitatea vieții
  • Culturală – interacțiunea cultură-tehnologie
  • Juridică – legislație specifică