Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

In urma absolvirii cursurilor autorizate ANC,  vor fi dobandite urmatoarele competente:

COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE

Competente: Notiuni De Baza Despre Calculator, Desktop, Ferestre, Crearea Documentelor, Lucrul cu Fisiere/ Folderele, Internet, Navigarea pe Internet, e-mail, Aplicatia Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.

COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Competente: Antreprenoriatul – Conceptul de antreprenoriat, Managementul si dezvoltarea afacerii, Marketing in afaceri, Evidenta financiara, Managementul resurselor umane, Tehnici si tactici de negociere, Surse de finantare pentru intreprinderi, Planificarea afacerii – elaborare plan de afacere.

AGENT OCUPARE

Competente: Evaluarea globala a solicitantului de loc de munca, Ofertarea locurilor de munca vacante, Selectarea si integrarea fortei de munca, Negocierea criteriilor de angajare, Prospectarea pietei muncii, Furnizarea informatiilor de specialitate.

FORMATOR

Competente: Pregatirea programului / stagiului de formare, Pregatirea formarii practice, Realizarea activitatii de formare, Evaluarea participarii la formare, Evaluarea programului/stagiului de formare.

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Competente: Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei priv protectia datelor cu caracter personal, Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legea privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat, Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal, Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal, Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal, Dezvoltarea profesioanal continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei, Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.