Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, obligația noatră este să administrăm în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Asociația Handmade România colectează date cu caracter personal în baza de date, doar în cadrul proiectelor pe care le implementează, pe format de hârtie. În prezent, Asociația Handmade România este beneficiarul proiectului „Școala e frumoasă – Învață pentru tine!” și colectează informații cu caracter personal în cadrul acestui proiect în conformitate cu Legislația în vigoare.

În calitate de beneficiar al Proiectului POCU “Scoala e frumoasa-Invata pentru tine!”  ID 108120, Asociația “Handmade Romania”  are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate explicit de către dvs, datele personale pe care le furnizați despre dvs, respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare. Scopul colectării datelor este pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene. Datele dvs sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, OIPOCU,OI POCU-MEN, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu care organismele implicate au încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.

Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal, cu ar fi detalii bancare. Acestea ne permit doar să aflăm informații după ce v-ați înscris prin formularul de înregistrare plasat pe prima pagina la secțiune Contact, cu scopul de a afla informații cu privire la evenimentele noastre și proiectele pe care le derulăm.