Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

În activitatea turistica, imaginea pe care si-o formeaza turistii potentiali despre locurile ce urmeaza a fi vizitate si despre nivelul si diversitatea serviciilor, contribuie la sporirea gradului de activitate turistica a unei zone si influenteaza în masura considerabila deciziile turistilor pentru alegerea unei destinatii în vederea petrecerii noptilor.

Amenajarea si dotarea pensiunilor este foarte  importanta, de aici si confortul turistilor.

Pensiunea turistica este unitatea de cazare a turistilor in general de dimensiuni mici, care asigura cazare si ssrvirea mesei de obicei pentru turismul de weekend sau de sejur, amplasat in locuinte particulare sau cladiri special amenajate.

 

Acest program de calificare se adresează:

 • deţinătorilor de pensiuni turistice sau managerilor acestora care deși au experiența în muncă nu deţin un certificat care să le ateste calificarea;
 • persoanelor care doresc să obţină calificarea în baza experienţei acumulate în muncă, fără curs;
 • persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului şi industria ospitalităţii, respectând cerinţele Uniunii Europene;

Conditii de inscriere:

 • pregatirea minima obligatorie: 8 clase (invatamant minim obligatoriu)
 • cunoasterea meseriei de Administrator pensiune turistica (experienta de munca in domeniul turism si alimentatie publica.

 

Documente necesare inscrieri la curs:

 • copie carte de identitate
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • copia ultimului act de studii
 • adeverinta somer

Descrierea calificării:

Activitatea principală a unui administrator de pensiune turistică se desfăşoară în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare şi alimentaţie publică, derulând concomitent activităţi specifice cu alte agenţii de turism, furnizori, bănci , administraţie şi ordine publică. Sunt menţinute relaţii cu organisme şi organizaţii locale în scopul funcţionării pensiunii în condiţii de maximă eficienţă şi profitabilitate. Activităţile specifice sunt similare atât în pensiunea proprie cât şi într-o locaţie de gestiune, administrarea acesteia având ca scop principal profitabilitatea, rentabilitatea serviciilor oferite, succesul pe piaţa turistică.

 Competente/abilitãţi specifice:

 • agilitatea mâinilor
 • precizia, viteza şi coordonarea mişcărilor
 • mobilitatea şi persistenţa atenţiei
 • comunicare
 • rezistență la oboseală

 

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale (conform cu standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)             

 • Comunicarea eficientă la locul de muncă
 • Munca în echipa multidisciplinară
 • Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului
 • Promovarea imaginii pensiunii
 • Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice
 • Urmărirea aplicării NPM şi NPSI
 • Verificarea gestionării financiare
 • Promovarea directă a produsului turistic
 • Încheierea contractelor cu clienţii
 • Efectuarea operaţiilor    specifice    de    cazare    şi alimentaţie
 • Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
 • Oferirea serviciilor pensiunii către client
 • Organizarea programelor turistice opţionale
 • Oferirea informaţiilor de interes turistic
 • Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

Certificat acreditat ANC (diploma) – Certificat de calificare, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

Certificatul de calificare este însoțit de Suplimentul Descriptiv, în care sunt specificate competențele dobândite la curs.

Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut național și la nivelul Uniunii Europene.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României