Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

La origine, termenul de HANDICAP nu a fost cuvânt simplu, ci o era compus din trei unităţi semantice diferite : HAND IN CAP. În limba engleză, unde sintagma a apărut pentru prima oară ( sec.XVI), „hand” înseamnă „mână” , „in” este echivalent cu „în” iar „cap” înseamnă „caschetă”, „ căciulă”. Expresia „ Hand in cap” este folosită pentru de asemenea unui joc în care partenerii îşi disputau diverse obiecte personale după un preţ fixat de un arbitru. Obiectele erau puse într-o căciulă („cap”), de unde se extrăgeau cu mâna („hand”) absolut la întâmplare. Prin contractare lingvistică, consoana „n” de la„in” a dispărut, iar sintagma a devenit cuvânt de sine stătător: HANDICAP .

Putem  deveni  asistent personal profesionist, conform Clasificărilor ocupațiilor din Romania și Codului COR 532904, putem lucra ca persoana fizică atestată, care asigură, la domiciliul său îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat, precum și, condiții pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situații de viață reale, pentru participarea la viața comunității și exercitarea tuturor drepturilor cetățenești. Activitatea se desfășoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special.

 

DESCRIEREA OCUPAŢIEI

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură, la domiciliul său îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum şi, condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecţiei persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat, încheiat cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau cu furnizorii de servicii sociale privaţi, acreditaţi în condiţiile legii. Angajatorul are obligaţia monitorizării şi sprijinirii activităţii desfăşurate de acesta.

 

Asistentul personal profesionist desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice:

– realizează o planificare realistă şi corectă a activităţilor cotidiene;

– sprijină beneficiarul în procesul de integrare în familia asistentului personal profesionist; – asistă/sprijină beneficiarul în găsirea/păstrarea unui loc de muncă;

– sprijină beneficiarul pentru a desfăşura activităţi în familie şi comunitate;

– sprijină beneficiarului în vederea asigurării recuperării pe diferite planuri, atingerea unui nivel funcţional maxim şi reabilitarea sa prin educaţie continuă, dezvoltarea autonomiei personale şi formarea unei imagini de sine pozitive;

– promovează drepturile beneficiarului şi asigură respectarea lor.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României