Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Conditii de inscriere:

 • Pregatire minima obligatorie: 8 clase (invatamant minim obligatoriu)
 • Cunoasterea meseriei de bucatar ca si experienta de munca

Documente necesare la inscrierea in curs:

 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • Copie ultimul act de studii
 • Adeverinta de somaj sau inactiv

Acest program de calificare se adresează:

 • persoanelor care doresc să obţină calificarea în baza experienţei acumulate în muncă, fără curs;
 • persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului şi industria ospitalităţii, respectând cerinţele Uniunii Europene;

In urma finalizarii cursului  vor obtine :

Certificat acreditat ANC (diploma) – Certificat de calificare, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

Certificatul de calificare este însoțit de Suplimentul Descriptiv, în care sunt specificate competențele dobândite la curs.

Certificatul obținut are valabilitate permanentă și este recunoscut național și la nivelul Uniunii Europene.

Tehnologia culinara transforma materiile prime in produse finite sau semifinite printr-o succesiune de operatii mecanice, fizice ,biochimice sau combinate.

Ansamblul operatiilor prin care se realizeaza fabricarea tipurilor de preparate culinare poarta denumirea de proces tehnologic

 

Abilități pentru bucătarii de top

 • Abilitatea de a face față criticilor
 • Pasiune pentru arta culinară
 • O înclinație pentru detalii
 • Creativitate
 • Dispoziția de a învăța… mereu
 • Abilitatea de a lucra în echipă

 

 Competenţe profesionale (conform cu standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)

 • Comunicarea eficientă la locul de munca
 • Excelentă comunicare verbală în condiții de stres și zgomot.
 • Capacitatea de a înțelege, asimilarea și transmite mai departe comenzi venite de la ospătari
 • Capacitatea de a coordona cu răbdare o echipă, dobândită în bucătăria unui restaurant/cantine.
 • Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si a reglementarilor in domeniul situatiilor de urgenta specifice bucatariilor si spatiilor anexe aferente
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare specifice bucatariilor si de siguranta alimentelor
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului, prevenirea risipei alimentelor si a deseurilor alimentare
 • Respectarea drepturilor consumatorului cu referire la cantitatea/ calitatea/ prezentarea preparatelor
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre comunicare, comportament profesional, lucru în echipă și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului și alimentației
 • Aplicarea principiilor nutriției sănătoase și echilibrate
 • Asigurarea calității materiilor prime și auxiliare, a semipreparatelor și preparatelor
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activităților specifice în bucătărie
 • Aplicarea notiunilor de evidenta operativa specifice activitatii din bucatarie
 • Efectuarea operațiilor primare asupra materiilor prime și auxiliare
 • Realizarea semipreparatelor culinare
 • Realizarea preparatelor culinare
 • Munca în echipa multidisciplinară
 • Prezentarea estetică a preparatelor culinare

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României