Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

 • Dezvoltarea Durabilă înseamnă satisfacerea necesităților generațiilor prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-si satisface propriile necesități.
 • Se referă la menținerea capacității Pământului de a susține viața în toată diversitatea
 • Este fundamentată pe principiul democrației, egalității dintre sexe, solidaritate, respectul față de lege și față de drepturile fundamentale, inclusiv libertatea și egalitatea de șanse pentru toți.

Dezvoltarea durabilă își propune îmbunătățirea continuă     a calității vieții prin promovarea unor afaceri sustenabile care:

 • să asigure locuri de muncă în care sănătatea și securitatea angajaților să fie prioritară;
 • să ocrotească coeziunea socială și teritorială a comunității;
 • să asigure protecția mediului
 • să respecte diversitatea culturală.

Dezvoltare Durabilă înseamnă:

 • Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor și a efectelor sale negative pentru societate și mediu;
 • Satisfacerea nevoilor economice, sociale și de mediu ale transportului minimizând impactul nedorit asupra economiei, societății și mediului;
 • Promovarea modelelor durabile de producție și consum;
 • Îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatării resurselor naturale;
 • Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă, pornind de la individ, la afacere, la

Măsuri privind Dezvoltarea Durabilă

 • Conservarea și utilizarea rațională a resurselor naturale (combustibili fosili, apă, aer, sol);
 • Colectarea selectivă a deșeurilor;
 • Valorificarea deșeurilor si eliminarea acestora prin metode si tehnologii nepoluante (ex. in incineratoare)
 • Asigurarea unui echilibru optim între dezvoltarea economică și păstrarea caracteristicilor mediului înconjurător;
 • Dezvoltarea de tehnologii nepoluante;
 • Realizarea unor acorduri care să permită identificarea unor direcții comune de acțiune în domeniul economic și al mediului înconjurător.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României