Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Formarea profesionala este una din modalitatile de perfectionare, imbunatatire a pregatirii profesionale, recalificare, acumulare de noi cunostinte. etc.

Participarea la cursuri de formare profesionala ofera:

 • cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
 • posibilitatea de crestere pe piata formei de munca
 • dezvoltarea capacitatilor si aptitudinilor sau obtinerea aunora noi
 • posibilitati de promovare și creşteri salariale
 • stabilitate pe piata fortei de muncă
 • mai multe şanse pe piaţa muncii

În perioada actuală de schimbări rapide prin care trece România, formarea şi perfecţionarea ar trebui să devină un proces continuu şi organizat care să ţină seama atât de schimbările care au loc în trecerea spre economia de piaţă, cât şi cele care pot fi anticipate.

Formarea profesională a adulţilor este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale.

Obiectivele formării profesionale  a adulţilor

 • facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
 • pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
 • actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
 • schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
 • însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României