Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 1 an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni.

Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamint  daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :

 • 75% din valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an
 • 75% din  valoarea indicatorului social de referinaţă in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare astfel :
 1. a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 2. b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 3. c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 4. d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 1. a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 2. b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind:

– încadrarea în muncă

– emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a   desfăşura activităţi independente;

– realizarea unor venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social – plecarea din ţară

– concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;

– pensionarea;

– admiterea într-o formă de învăţământ;

– alte situaţii

 1. c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată;
 2. d) să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.

e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României