Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Formarea profesionala a adultilor se poate realiza de către:  Persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora.

De asemenea, poate fi realizata prin  programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.

Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru:

  • ocupaţii, meserii, specializări şi profesii, cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România – C.O.R., respectiv Nomenclatorul Calificărilor – N.C. şi pentru:
  • competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii (ex. competenţe antreprenoriale, competenţe sociale şi civice, competenţe de limbi străine)

Organizarea formării profesionale se poate realiza prin programe de:

  • Iniţiere – reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională
  • Calificare/recalificare – reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii
  • Perfecţionare/specializare – conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor unei persoane care deţine deja o calificare, sau într-o arie ocupaţională nouă

Durata minimă a programului de calificare pentru care se eliberează certificate de calificare recunoscute la nivel naţional este:

– 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare – condiţii de acces: învăţământ obligatoriu, dar şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu

– 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare – condiţii de acces: învăţământ obligatoriu

– 1080 de ore pentru nivelul 3 de calificare – condiţii de acces: învăţământ liceal/postliceal

Durata programelor de iniţiere, perfecţionare şi specializare nu are reglementare legală, ele se realizează în practică cu o durată cuprinsă între 40 – 200 ore.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României