Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Șomerul este persoana care indeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

 • este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
 • starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
 • se inregistreaza la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau dupa caz resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege in vederea obtinerii unui loc de munca;

Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • nu îndeplineşte condiţiile de pensionare, conform legii;
 • este inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror rază teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

Persoanele care provin din randul absoventilor si  nu au putut ocupa un loc de munca, beneficiaza de indemnizatia de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt inregistrati la agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României