Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in accesul la locuri de munca pentru someri si persoanele inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie si imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, prin acordarea de pachete integrate si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 201 persoane din regiunile mai putin dezvoltate, respectiv Centru, Nord Est, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Nord Vest

Obiectivul general al proiectului vizeaza cu cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie din regiunile mai putin

dezvoltate, respectiv Centru, Nord Est, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Nord Vest, prin identificarea unor solutii viabile, ce au ca scop primordial incadrarea efectiva a 91 de persoane in campul muncii. Proiectul isi propune patru directii majore de actiune ce au ca scop final indeplinirea obiectivului general al proiectului si participarea la indeplinirea obiectivelor de program.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1 – Cresterea gradului de informare si promovare cu privire la activitatile si beneficiile participarii in cadrul proiectului si constientizarea si promovarea de atitudini pozitive fata de importanta integrarii in societate pentru 201 persoane participante la campaniile de informare si promovare online si offline si crearea unei retele de parteneriat, respectiv prin incheierea de protocoale de colaborare, avand ca obiectiv principal promovarea activitatilor si acordarea logisticii necesare pentru derularea activitatii de informare cu persoanele interesate.

OS2 – Oferirea de servicii pentru stimularea si mentinerea locurilor de munca, respectiv servicii de informare si consiliere, mediere pentru 201 persoane din GT, precum si activitati de acompaniament si dezvoltare personala pentru 20 de persoane cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”.

OS3 – Dezvoltarea competentelor pentru 180 de persoane, someri si a persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratori varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati si persoane cu nivel redus de educatie, din grupul tinta al proiectului prin participarea la programe de formare de calificare in sectoarele economice turism si eco-turism, procesare alimente si bauturi si sanatate si produse farmaceutice in regiunile mai putin dezvoltate, respectiv Centru, Nord Est, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Nord Vest.

OS4 – Evaluarea si certificarea competentelor profesionale, pentru ocupatii din sectoarele economice turism si eco-turism si/sau constructii, obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv non-formale si/sau informale pentru 21 de persoane, someri si a persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratori varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati si persoane cu nivel redus de educatie, din grupul tinta al proiectului.

OS5 – Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului proiectului asupra grupului tinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii 59 finantatorului si a activitatilor proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, ce va avea ca rezultat 201 persoane sprijinite din care 91 de persoane care primesc un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta si minim 163 de persoane care, la incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare.

OS6 – Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara, pe intreaga perioada de implementare a proiectului si respectarea masurilor minime de informare si publicitate.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României