Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

Durata curs: 2 săptămâni

Nivel pregatire: STUDII GENERALE

Barman vs artistul băuturilor

 

Meseria de barman presupune prepararea de cocktailuri şi servirea clienţilor, şi asigurarea unui spectacol pentru consumatori. Mai mult, un barman trebuie să ştie să recomande o băutură şi să se adapteze după fiecare client.

Pentru a putea lucra ca barman, este recomandat să deţineţi o diplomă care să ateste cunoştinţe în domeniu.

Meseria de barman profesionist este una foarte solicitantă, dar în același timp si una excepțional de frumoasă, pentru că presupune o latură profesională, precum și una artistică. Prima include cunoașterea băuturilor, istoria lor și modul în care acestea se combină, iar cea de-a doua include fantezia combinațiilor de băuturi alcoolice, mișcări specifice care au rolul de a ține publicul în priză și de a-l îndemna la distracție.

Barmanul se ocupă de aprovizionarea cu băuturi de diferite sortimente, cu prepararea și servirea lor într-un local de alimentație publică (restaurant, bodegă, bar, bufet). Face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de băuturi variate și în cantități suficiente față de cerințele consumului, gestionează băuturile, utilajul și inventarul de servire. Prepară și servește băuturile. Prepararea băuturilor, cere din partea barmanului atenție pentru respectarea amestecurilor și a exactității cantităților prevăzute sau solicitate.

În activitatea sa, barmanul folosește diverse materiale: carnețel, creion, monedă divizionară, liste de băuturi, borderou de plăți si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, clești, șervete s.a.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicarea interactivă la locul de muncă; Efectuarea muncii în echipă; Aplicarea normelor SSM şi PSI; Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat; Organizarea locului de muncă în vederea începerii activităţii; Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventor; Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare; Încasarea contravalorii serviciilor oferite; Pregătirea băuturilor de bar; Pregătirea tonomatelor de servire; Preluarea comenzilor clienţilor; Servirea clienţilor la bar.

 

Formatori: Barmani, cadre didactice din domeniul alimentației publice.

 

Module abordate

IGIENA ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

 • Tehnici de asigurare şi menţinere a igienei personale
 • Accidente, pagube şi incidente
 • Reglementări în domeniul igienei

TEHNOLOGIA MESERIEI

 • Organizarea locului de muncă: echipamentele de servire; obiecte de inventar
 • Clasificarea băuturilor: alcoolice; nealcoolice; lista meniu
 • Gestionarea băuturilor: caracteristici de calitate; documente de evidenţă a stocurilor de băuturi
 • Băuturi în amestec: prezentare; compoziție; metode de preparare; etape
 • Servirea băuturilor: tehnici de servire; norme igienico – sanitare privind servirea băuturilor; tehnici de debarasare

INSTRUIRE PRACTICĂ

 • Obiecte de inventar: prezentarea obiectelor de inventar specifice barului; materiale şi tehnici de curăţare a obiectelor de inventar; depozitarea obiectelor de inventar
 • Stocul de băuturi: recepţia băuturilor; manevrarea băuturilor; transportul băuturilor
 • Prepararea băuturilor în amestec: tehnici de preparare; folosirea echipamentelor tehnologice
 • Preluarea comenzilor: întâmpinarea clienţilor; recomandări privind sortimentul de băuturi
 • Servirea băuturilor: întreţinerea suprafeţei de servire; norme igienico – sanitare; servirea băuturilor; debarasarea
 • Contravaloarea serviciilor oferite: nota de plată; calcule specifice; încasarea contravalorii serviciilor oferite

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României