Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

Influența globalizării asupra procesului educațional determină progrese rapide în sfera tehnologiei și a comunicării și duce la schimbarea ideilor, valorilor și cunoștințelor în sistemele educaționale din întreaga lume. Globalizarea determină creşterea numărului de persoane cu pregătire științifică și tehnologică. O economie în curs de dezvoltare se bazează pe cunoaștere, ca factor central. Sectorul economic şi industrial solicită angajaţi care au calificări și competenţe în știință și tehnologie. Multe țări au ajuns la concluzia că viitorul lor depinde de capacitatea proprie de a concura pe o piață mondială, în care accentul este pus pe industriile bazate pe cunoaștere. De aici și importanța cunoștințelor, competențelor și abilităților intelectuale de a răspunde provocărilor impuse de schimbările rapide și incertitudinea unei lumi într-o dezvoltare accelerată.

Societatea globală se bazează pe dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și modelează tânăra generație ca „cetățeni globali”, cu o gamă vastă de instrumente și cunoștințe, precum și competențe adaptate unei societăți competitive bazată pe informație. Aceste procese de dezvoltare schimbă rolul cursantului și al formatorului/ profesorului, producând un model de tranziție de la o societate industrială tradițională la o societate orientată spre cunoaștere și informație. Astfel, această cercetare a urmărit să dezvolte o abordare strategică a integrării TIC în formarea profesională a adulților.

În general, rezultatele cercetărilor au arătat că tehnologiile informației și a comunicațiilor (TIC) reprezintă un instrument important pentru îmbunătățirea performanțelor și dezvoltarea abilităților participative având capacitatea de a oferi cursanților o varietate de stiluri de învățare, experiențe și rezultate.

Pandemia COVID-19, care a avut ca rezultat, printre altele, închiderea școlilor și a altor facilități educaționale, a forțat sistemele de învățământ din întreaga lume să găsească alternative pentru predarea față în față. Multe sisteme educaționale au desfășurat activități online pentru a permite continuarea procesului de predarea, în ciuda închiderii unităților de educație.

închiderii școlilor.

TIC oferă oportunități de învățare prin utilizarea resurselor educaționale deschise, într-un mediu tehnologic de învățare bazat pe confruntarea cu situații de cunoaștere, alegerea și combinarea acestora într-un proces de identificare a unor soluții raționale și autentice. Acest mediu le va oferi cursanților instrumente și competențe adaptate și actualizate pentru era informațională, ceea ce le va permite să îmbunătățească calitatea produselor de predare și învățare. Atmosfera dintr-un astfel de mediu de învățare educă cursanții spre autodisciplină, încurajează gândirea liberă, asumarea responsabilității, progresul în ritm personal, primirea de feedback imediat și munca în echipă.

Reorganizarea activităţii instituțiilor de învățământ, în direcția schimbărilor în procesul educaţional, duce la obligativitatea integrării TIC la un mediu de învățare inovator care va oferi cursanților cunoștințe specifice, va promova învățarea semnificativă și va îmbunătăți productivitatea.

Strategia națională a Uniunii Europene pentru educație într-o lume digital (Bildung in der digitalen Welt, 2016) a permis dezvoltarea abilităților digitale sistemice în sistemele educaționale ale țărilor componente, inclusiv în învățământul primar și liceal, precum și în învățământul superior. Această strategie include acțiuni de digitalizare în domeniul programelor educaționale și al dezvoltării învățării, al dezvoltării profesionale continue (DPC) pentru profesori și educatori, al infrastructurilor, al mijloacelor educaționale și de conținut, al gestionării educației la toate nivelurile, precum și al acțiunilor juridice și funcționale esențiale Strategia pune, de asemenea, un accent puternic pe cultivarea competențelor TIC pentru studierea tuturor disciplinelor.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României