Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

PROMOVÂND TOLERANȚA, PROMOVĂM INTERCULTURALITATEA!

1.            Ce este interculturalitatea:

Cuvântul interculturalitate se referă la relațiile de schimb și de comunicare egală între grupurile culturale care diferă în atenție la criterii precum etnie, religie, limbă sau naționalitate, printre altele.

În principiu, termenul nu recunoaște superioritatea unei culturi față de alta, indiferent de relația majoritate-minoritate.

Interculturalitatea pretinde respect și apreciere din partea grupurilor pentru alte culturi din societate, pretinde toleranța unei comunități față de cealaltă comunitate și, în același timp, pretinde dreptul individului de a părăsi propriul grup cultural.

Când aceste principii nu sunt respectate intervin rasismul, sau chiar xenofobia.

Interculturalitatea își propune să construiască o societate mai democratică prin afișarea, descrierea și evaluarea în egală măsură a modurilor de însușire și reelaborare a sensurilor între diferite grupuri.

Se referă la procesele de interrelație și comunicare a cunoștințelor, coduri, tipare și valori între diferite grupuri culturale, înțelegând că există egalitate între subiecți , indiferent de poziția pe care o ocupă în sistem.

Unesco se referă la acest concept de pe site-ul său web ca „construirea de relații echitabile între oameni, comunități, țări și culturi”.

Relevanța acestei definiții este justificată în contextul actualelor societăți globalizate, care poartă istoric ponderea perspectivei colonizatoare, în care sectorul majoritar sau dominant a căutat să se stabilească ca un „model cultural superior”.

În acest context, cuvintele majoritate sau minoritate nu se referă la numărul de indivizi care alcătuiesc un grup, ci la modul în care este exercitată puterea. Astfel, grupul care va exercita hegemonia culturală va fi „majoritar”, iar grupul care nu deține controlul puterii va fi „minoritar”.

Devine evident că acest termen este destinat să revendice și să înțeleagă diferența culturală, ca răspuns la variabile de tip istoric, politic, cultural, antropologic, de mediu, printre altele.

PROMOVÂND TOLERANȚA, PROMOVĂM INTERCULTURALITATEA!

TOLERANȚA înseamnă să îi respecți pe ceilalți și să înveți de la ei, înlăturând stereotipuri nedrepte, valorificând diferențele și crearea de noi legături de comunicare pe baza lor. Opusul toleranței este în multe cazuri prejudecata.

O persoană tolerantă acceptă diversitatea și nu are idei preconcepute despre ceilalți pe baza diferențelor de religie, rasă, gen, preferințe de orice tip.

2.            Principiile interculturalității

Interculturalitatea presupune aplicarea unei serii de principii, care fac din aceasta un concept complex. Printre ei avem:

 • Recunoașterea cetățeniei.
 • Recunoașterea dreptului de a exercita identitatea inițială a popoarelor.
 • Respingerea formelor de impunere a culturii hegemonice și marginalizarea culturii minoritare.
 • Înțelegerea culturilor ca fenomene dinamice.
 • Comunicare orizontală.

Etapele interculturalității

Cultura occidentală a devenit conștientă relativ recent de noțiunea de interculturalitate. Din acest motiv este necesară o reeducare. Toată educația are o metodologie. Interculturalitatea trebuie să continue, de asemenea, aproximativ, o serie de etape pentru atingerea obiectivului. Acestea sunt:

 1. respect reciproc: implică știința să se recunoască reciproc ca egali în scenariul de schimb, să recunoască alteritatea, să exercite și să permită exprimarea liberă și să știe să se asculte reciproc.
 2. dialog orizontal: presupune generarea de relații cu șanse egale, relativizarea punctului de vedere al cuiva.
 3. înțelegere reciprocă: se referă la dispoziția empatică de a-i înțelege pe ceilalți.
 4. sinergie: se concentrează pe direcționarea rezultatelor acolo unde diversitatea devine forță.

Reguli pentru asigurarea unei comunicări interculturale eficiente:

 • Nu faceţi interpretări automate, presupuneri sau judecăţi
 • Gândiţi divergent (“outside the box”)
 • Fiţi pregătiţi să explicaţi lucruri care vă par evidente
 • Folosiţi-vă gândirea critică
 • Nu faceţi judecăţi de valoare
 • Centraţi-vă pe soluţii, nu pe probleme

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României