Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

Durata curs: 3 uni

Nivel pregatire: STUDII GENERALE

 

Lucrătorii pentru drumuri și căi ferate se ocupă cu: executarea, construirea, întreţinerea şi repararea căilor ferate; lucrări de executare a infrastructurii căii ferate, a infrastructurii podurilor şi podeţelor de cale ferată; executarea suprastructurii căii ferate, a suprastructurii podurilor şi podeţelor de cale ferată; întreţinerea căii ferate, reparaţia capitală a căii ferate, repararea podurilor şi podeţelor de cale.

Realizarea operaţiilor specifice necesită cunoştinţe legate de materiale, prelucrarea lor şi de tehnologia specifică de realizare a lucrărilor de construcţii căi ferate şi a amenajărilor adiacente. Lucrările se desfăşoară pe şantiere sau în unităţile cu specific, iar ceea ce se construieşte, repară/întreţine la calea ferată asigură siguranţa circulaţiei neadmiţându-se erori în execuţie.

Lucrătorul pentru drumuri și căi ferate lucrează cu scule/utilaje/materii prime și materiale ca:

– Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi, betoane, materiale impermeabile, materiale de etanșare, șină de cale ferată, aparate de cale, material mărunt de cale, traverse/tipuri, piatră spartă, etc.;

– Unelte, scule şi dispozitive: mistrie, cancioc, ciocan, daltă, fierăstrău pentru lemn şi metal, lopată, furcă, târnăcop, cleşti de şină, chei de buloane/ tirfoane, monorai, role de transportat, roabă, vinci, malaxor, etc.;

– Utilaje: betoniera , buldozer, excavator, gredere, autobasculante, compactoare, bene, macara, furtun, vibratoare, utilaje de cale, macarale portal mobile, boghiuri macara, etc.;

– Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, sfoară, tipar de măsurat calea, cărucior defectoscop, etc.;

– Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, cască, etc;

– Materiale şi echipamente de stingere a incendiilor: extinctoare chimice sau cu zăpadă carbonică, nisip, lopeţi, găleţi, etc.

– Materiale igienico-sanitare.

COMPETENȚE PROFESIONALE dobândite în urma absolvirii cursului: Organizează locul de muncă; Întreține echipamentele de lucru; Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; Aplică normele de protecție a mediului; Asigură conformitatea lucrărilor de construcție drumuri și căi ferate; Aplică cunoștințe generale de comunicare; Munca în echipă; Pregătește terenul pentru lucrările de cale ferată; Execută infrastructura căii ferate; Realizează ansamblul suprastructurii căii ferate; Execută calea de rulare; Realizează panourile de cale pentru metrou; Finisează calea de rulare pentru tren, metrou sau tramvai; Festucas lucrările de întreţinere şi reparaţii ale căii de rulare.

FORMATORI: Ingineri, cadre didactice din domeniul alimentației publice.

MODULE ABORDATE

Modulul I: Organizarea mediului de muncă

Modulul II: Norme specifice de securitate a muncii, situații de urgență și protecție a mediului, reglementări specifice practicării ocupației

Modulul III: Asigurarea conformității lucrărilor executate

Modulul IV: Comunicare și relaționare în mediul de muncă

Modulul V: Pregătirea terenului pentru lucrările de cale ferată

Modulul VI: Executarea infrastructurii căii ferate

Modulul VII: Realizarea ansamblului suprastructurii căii ferate

Modulul VIII: Executarea căii de rulareâ

Modulul IX: Realizarea panourilor de cale pentru metrou

Modulul X: Finisarea căii de rulare

Modulul XI: Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale căii de rulare

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României