Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Asemănările și diferențele între cele două roluri pot fi descoperite privind din două perspective: cea personală și cea profesională (operațională).

ASEMĂNĂRI ȘI DIFERENȚE ÎNTRE ANTREPRENOR ȘI MANAGER DIN PERSPECTIVĂ PERSONALĂ

Analizând palierul de antreprenoriat și management strategic din perspectivă personală, putem observa diferența dintre antreprenor și manager uitându-ne la viziunea persoanelor, la modalitatea în care percep riscul, la cum definesc libertatea fiecare dintre ei.

Un antreprenor va fi întotdeauna un om vizionar, cu o perspectivă amplă asupra lucrurilor, cu o imagine de ansamblu. În timp ce un manager poate fi persoana mai concentrată pe aria sa de expertiză, fiind axat pe organizare, planificare și gestionare a resurselor disponibile.

Dacă antreprenorul este cel care pornește o afacere, managerul este cel ce o implementează. Însă, de cele mai multe ori, antreprenorul este cel care participa activ la administrarea societății și la implementarea strategiilor de creștere a unei afaceri, acesta asumându-și și rol de manager.

Când vorbim de asemănări între antreprenor și manager, putem spune că, atât managerul cât și antreprenorul sunt jucători importanți într-un business, iar în unele cazuri aceștia au o viziune asemănătoare, o capacitate de a risca la fel și aceleași caracteristici principale.

În acest caz, singura diferență pe care o suportă statutul de manager față de cel de antreprenor este faptul că managerul este un angajat în companie, subordonat antreprenorului. Diferența dintre antreprenor și manager este evidentă și în ceea ce privește riscul.

Un antreprenor riscă în mod evident cu întreaga deținere a companiei, asumându-și dezvoltarea afacerii sau un potențial faliment în cazul în care lucrurile nu funcționează conform planurilor. În același timp, un manager riscă doar câștigurile materiale reprezentate de pachetul salarial.

ASEMĂNĂRI ȘI DIFERENȚE ÎNTRE ANTREPRENOR ȘI MANAGER DIN PERSPECTIVĂ OPERAȚIONALĂ

În rândul acțiunilor specifice pe care le întreprind în organizație, antreprenorii sunt destul de diferiți față de manageri. Un antreprenor are ca rol să găsească și să formeze cerere pentru un produs / serviciu pe piață, satisfăcând piața prin mobilizarea unor surse de capital și a unor mijloace de producție și vânzare. El este responsabil cu viziunea, cu creionarea unor obiective de dezvoltare a afacerii.

Managerul este cel care preia responsabilitatea delegată de antreprenor, odată cu viziunea antreprenorului pentru a forma echipe și pentru a contribui la implementarea proceselor. El creează strategii și deleagă echipei seturi de activități specifice, care prin implementare să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de antreprenor.

În timpul implementării există totuși și acțiuni care creează asemănări între antreprenor și manager. Spre exemplu, ambii au roluri de supervizare. Antreprenorul supervizează întreg procesul și rezultatele sale, în timp ce managerul supervizează echipa alocată proiectelor și rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

Dacă privim în ansamblu, ne putem da seama că aceste asemănări și deosebiri între antreprenor și manager pot fi segmentate și în funcție de comportament și motivația personală.

DIFERENȚA DINTRE ANTREPRENOR ȘI MANAGER SUB ASPECT COMPORTAMENTAL

Antreprenorul este de cele mai multe ori dominant, dorește să dețină controlul și să fie poziționat ierarhic în vârful piramidei de conducere, fiind un lider înnăscut. Managerul este un maestru al delegării și al preluării de responsabilități.

Pentru un manager, libertatea nu va fi primordială, aceasta fiind înlocuită de cele mai multe ori de sentimentul de siguranță și stabilitate. De aceea antreprenorul va alege să riște și să preia frâiele proiectului său în propriile mâini, în timp ce managerul va alege un rol într-o ierarhie foarte bine delimitată, care să-i asigure stabilitate.

La nivel de motivație, antreprenorii sunt conduși de viziunea măreață a unui proiect de succes, de inovație și creativitate. Managerii pe de altă parte, sunt mai procedurali, fiind atrași de ordine, de organizare și de reglementări.

De asemenea, pot exista deosebiri între antreprenor și manager și din perspectiva raportării la bani. Antreprenorii au ca pasiune generarea de profit, urmăresc mereu succesul. Însă, aceștia se raportează la bani ca fiind un rezultat al procesului de generare a plusvalorii în piață.

Managerii se raportează la bani prin prisma unor obiective clare de performanță, iar finanțele reprezintă printre cele mai puternice motive de implicare într-un business sau într-un proiect.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României