Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Antreprenoriatul este unul dintre pilonii pe care se bazează strategiile europene în domeniul ocupării forței de muncă, alături de îmbunătățirea capacității de angajare (angajabilitatea), promovarea capacității de adaptare a întreprinderilorși a angajaților acestora (adaptabilitatea).

Antreprenorul este persoana care identifică oportunitatea unei afaceri, își asumă responsabilitatea inițierii acesteia și obține resursele necesare pentru începerea activității.

A fi antreprenor înseamnă:

  • a avea idei constructive;

  • a face lucrurilediferit;

  • a lua inițiativă;

  • a fi un deschizător de drumuri;

  • a duce la bun sfârșit ceea ce și-a propus

METODE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU ANTREPRENORI

TRAINING – distribuirea cunoștințelor atât în mod teoretic, cât și practic. Participanților le sunt explicate concepte și metodologii pentru ca ulterior aceștia să le aplice prin exerciții relevante și cu grad de dificultate progresiv. Antreprenorilor le pot fi utile sau chiar necesare numeroase Training-uri care ating subiecte din sfera gestionării unui business: managementul proiectelor și al oamenilor, abilități de negociere și leadership, comunicarea, vorbitul în public și abilitățile de prezentare, formarea strategiilor și a culturii organizaționale și multe altele.

COACHING – în desemnarea unei persoane cu experiență (coach) în domeniul ales pentru a îndruma, supraveghea și evalua persoana ce are nevoie să învețe sau să deprindă noi cunoștințe și practici.

MENTORING – un parteneriat de învățare și dezvoltare între o persoană cu experiență vastă (mentor) și o persoană care urmărește să asimileze noi cunoștințe (mentee), Mentoring-ul asigură în plus un sprijin psihosocial perceput de destinatar ca relevant pentru muncă și dezvoltare profesională.

SELF-DEVELOPMENT – presupune auto-responsabilizarea cu propria dezvoltare personală și profesională. Această metodă este destinată antreprenorilor autodidacți, conștienți de sine și care tind să se autoevalueze constant pentru a determina ce anume necesită schimbare, aprofundare sau învățare.

NETWORKING – presupune asimilarea informațiilor și ideilor, precum și recunoașterea unor oportunități de afaceri, într-un context adesea informal prin interacționarea cu mai mulți profesioniști din domeniu. Oportunitățile de Networking pot fi identificate în cadrul conferințelor, prezentărilor, cursurilor, simpozioanelor etc

Prin educația antreprenorială, tinerii studenți sau persoanele interesate învațăși deprind competențe organizaționale, legate de planificarea afacerii,organizare, coordonare și control, cum să dezvolte munca în echipăși leadership-ul, care sunt instrumentele manageriale și alte competențe-cheie utile pentru gestionarea unei afaceri.

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale are efecte pozitive asupra individului (nivel de traiși statut social), asupra comunității locale (creare de noi locuri de muncă), precum și la nivel național (creștere economică).

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României