Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Utilizarea tot mai frecventă şi de către un număr tot mai mare de persoane a tehnologiei informţiei şi comunicaţiilor asigură creşterea economică ȋntr-un ritm alert şi durabil. Folosirea TIC pe scară largă ȋnseamnă de fapt o creştere a protecţiei mediului şi reducerea consumului de resurse naturale, se reduce consumul fizic ȋn favoarea valorificării informaţiei şi a cunoaşterii. Folosirea tehnologiei TIC, din ce ȋn ce mai mult, conduce la necesitatea creşterii nivelului de cunoştinţe ȋn acest domeniu pentru un număr tot mai mare de persoane, ceea ce ȋnseamnă investiţie ȋn educaţia de acest tip indiferent dacă este vorba de un copil sau de un adult.

TIC influențează viața tuturor oamenilor în diverse moduri, atât la locul de muncă, cât și acasă, de exemplu, în cazul comunicării sau al achiziției de produse sau servicii online. Politicile UE a impus reglementări ale unor sectoare întregi, cum ar fi comerțul electronic, cât şi ȋn ceea ce priveşte protejarea datelor cu caracter privat şi viața privată a persoanelor. Dezvoltarea societății informaționale este, prin urmare, considerată de mulți ca fiind esențială pentru asigurarea condițiilor necesare pentru promovarea unei economii moderne și competitive.

La nivelul ȋntregii Uniunii Europene se fac statistici privind acceslui la internet al populaţiei. În reprezentarea de mai jos este prezentat accesul la internet al gospodariilor pentru ţările din UE comparând datele din 2013 şi 2018.

Aşa cum se observă toate ţările din UE au avut o creştere ȋn ceea ce priveşte accesul gospodăriilor la internet şi, in mod automat, acces mai facil la informaţia online.

Astfel, societatea actuală, care este din ce ȋn ce mai informaţională, integrează automat obiectivele dezvoltării durabile privind protecţia mediului şi dezvoltarea resurselor umane. Cele două obiective ale dezvoltării durabile sunt strâns legate de dezvoltarea mediului de afaceri şi respectarea egalităţii de şanse şi a unei creşteri inovative. Accesul la informaţie digitală şi folosirea acesteia ȋn mod inovativ crează o paletă largă de oportunităţi pentru dezvoltarea şi crearea de produse şi servicii noi.

O economie bazată pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor ȋnseamnă un volum foarte mare de informaţii care poate fi accesat şi folosit ȋntr-un mod inovativ de către ȋntreprinderi. Mai mult, prin inovare se poate ajunge la schimbări ȋn organizarea firmelor şi la crearea de locuri de muncă pentru personal cu calificare ȋn domeniul TIC sau colaterale cu acesta.

La nivelul anului 2021 situaţia privind folosirea tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor este ilustrată mai jos:

Progresele în dezvoltarea economiei digitale sunt considerate esențiale pentru îmbunătățirea competitivității economiei UE. Tehnologiile Informaţiilor şi Comunicaţiilor au devenit rapid o parte integrantă a modului în care funcționează întreprinderile: într-adevăr, utilizarea lor extinsă a avut un impact profund asupra modului în care sunt conduse afacerile, atingând o serie de aspecte, cum ar fi modul în care își organizează procesele de producție sau de furnizare a serviciilor și comunicării interne/externe.

Aşa cum este ilustrat mai sus statisticile recente ne indică un grad ridicat de utilizare a TIC ȋn ȋntreprinderi, a internetului, a funcționalităților oferite de site-urile web ale întreprinderilor, ale rețelelor sociale utilizate de întreprinderi și utilizarea aplicațiilor de e-business. Un alt aspect important care a reieşit din statistici este tendinţa ȋntreprinderilor din UE de adoptare a unor tehnologii avansate precum cloud computing, internetul obiectelor și inteligența artificială .

Dezvoltarea economiei bazate pe TIC este strâns legată de dezvoltarea durabilă care la rândul ei este ȋntr-o permanentă adaptare la dezvoltarea societăţii şi la nevoile acesteia de a evolua. Dezvoltarea durabilă are ca obietiv central o creştere sustenabilă a economiei care conduce la ȋmbunătăţirea vieţii persoanelor care participă la dezvoltarea acesteia. Astfel, reperele strategice pentru dezvoltarea durabilă, ȋn aceste condiţii economice, devin resursele umane, educaţia, ocrotirea mediul ȋnconjurător şi inovarea ȋn toate activităţile umane.

 

Bibliografie

https://ro.scribd.com/doc/91420638/Impactul-TIC-Asupra-Dezvoltarii-Durabile
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistici_privind_societatea_%C8%99i_economia_digital%C4%83_%E2%80%93_gospod%C4%83rii_%C8%99i_persoane&oldid=464900
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_enterprises

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României