Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Părăsirea timpurie a școlii este o problemă serioasă în multe țări, inclusiv în România. Aceasta se referă la situația în care elevii părăsesc sistemul de învățământ înainte de finalizarea ciclului obligatoriu de învățământ sau fără a obține o diplomă de absolvire.

Există mai multe motive pentru care elevii părăsesc timpuriu școala, cum ar fi:

  • Probleme financiare – Mulți elevi trebuie să părăsească școala pentru a-și ajuta familiile sau pentru a lucra pentru a-și asigura venitul.
  • Probleme personale – Uneori, elevii se confruntă cu probleme personale, cum ar fi problemele de sănătate sau problemele familiale, care îi determină să părăsească școala.
  • Probleme de învățare – Elevii care se confruntă cu dificultăți de învățare sau care nu se pot adapta la mediul școlar pot să părăsească școala din frustrare.
  • Lipsa de motivație – Uneori, elevii nu sunt motivați să continue școala sau nu văd cum își pot aplica cunoștințele în viața de zi cu zi.
  • Influente negative – Mediul social sau influențele negative din viața de zi cu zi pot influența decizia unui elev de a părăsi școala.

O consecinţă directă a părăsirii timpurii a şcolii este o rată crescută a şomajului în rândul tinerilor, deoarece doar aproximativ unul din zece locuri de muncă disponibile vizează persoanele care nu au absolvit învăţământul secundar. Persoanele care abandonează şcoala timpuriu sunt mai predispuse: să fie şomere, să se confrunte cu condiţii precare de muncă (cum ar fi un loc de muncă slab plătit, un loc de muncă cu fracţiune de normă, sau contract pe perioadă determinată etc.) şi/sau să se bazeze pe sistemul de asistenţă socială. În plus, acestea sunt mai predispuse la afecţiuni ale sănătăţii fizice şi mentale şi pot avea un risc mai mare de comportament antisocial şi de activitate criminală.

Ca urmare, părăsirea timpurie a şcolii creşte riscul individual de sărăcie şi excluziune socială. În contextul declinului rapid al populaţiei, părăsirea timpurie a şcolii compromite perspectivele de creştere pe viitor ale României. Având în vedere faptul că România se confruntă cu provocări la nivelul populaţiei, există nevoia unui echilibru între reformele de politică în educaţie şi în economie.

Populaţia României a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, din cauza ratei scăzute a naşterilor şi a emigrării, şi totodată, populaţia îmbătrâneşte rapid. Dacă se menţin previziunile actuale, numărul total al copiilor de vârstă şcolară şi al tinerilor va scădea cu 40% până în 2025.

Strategiile globale de reducere a părăsirii sistemului de școlarizare trebuie să abordeze întregul spectru educaţional şi să includă prevenirea, intervenţia şi măsurile de compensare. Prevenirea necesită iniţiative la nivel de sistem şi intervenţia trebuie să aibă loc la nivelul fiecărei şcoli.

Măsurile de prevenire au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a şcolii înainte de debutul eventualelor probleme. Astfel de măsuri optimizează oferta de educaţie şi formare profesională, pentru a sprijini elevul în obţinerea unor rezultate şcolare mai bune şi pentru a înlătura obstacolele din calea succesului educaţional.

Măsurile de compensare au scopul de a sprijini reintegrarea în sistemul de educaţie şi formare a persoanelor care au părăsit prematur şcoala şi dobândirea calificărilor necesare accesului pe piaţa muncii.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României