Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

 1. Ce reprezinta certificarea competentelor

Pocedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute in alte moduri decat cele formale este, in Romania, reglementata prin Ordinul nr. 4543/2004.

Persoanele care au experienta demonstrabila intr-un domeniu de activitate si doresc sa fie evaluate pentru recunoasterea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, bazate pe standarde profesionale (sau standarde de pregatire profesionala), se pot adresa unui centru de evaluare autorizat pentru ocupatie / calificare respectiva).

Evaluarea poate fi facuta:

 • pentru toate unitatile de competenta din cadrul unui standard profesional (sau standard de pregatire profesionala) sau
 • doar pentru una sau mai multe unitati de competenta din acel standard, in functie de solicitarea persoanei.

In cadrul proiectului „Integrarea durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului”, POCU/908/1/3/150798, se doreste certificare competentelor a 100 de persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care sunt someri.

Astfel, Solicitantul si partenerul impreuna cu furnizorul de formare vor asigura evaluarea si certificarea competentelor profesionale ale membrilor grupului tinta obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv non-formale si/sau informale, in conformitate cu metodologiile aprobate.

Fiecare persoana din grupul tinta care doreste sa isi certifice competentele va preciza la inscrierea in grupul tinta in ce domeniu are activitate relevanta si demonstrabila si ce competente doreste sa isi certifice. Pentru a evalua/ certifica, competentele profesionale corespunzatoare unei ocupatii / calificari, fiecarui candidat i se desemneaza un evaluator de competenta profesionala responsabil pentru implementarea intregului proces de evaluare si certificare.

Certificatele obtinute dupa procesul de evaluare au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv calificarea cu recunoastere nationala, eliberate in sistemul de formare formala.

 

 1. Motive pentru a apela la serviciile de evaluare si certificare competente profesionale oferite de proiectul

Echipa proiectului are experti care poate oferi consiliere si sprijin pe toata durata evaluarii competentelor, incepand de la identificarea competentelor care pot fi certificate pana la sustinerea examenului si obtinerea diplomei. Succesul acestui demers se bazeaza pe incredere si respect reciroc, un proces de lucru eficient si rezultate la standarde inalte.

Mai jos sunt cateva motive ca sa persoanele din grupul tinta sa isi certifice competentele in cadrul acestui proiect:

 • Are o durata scurta de derulare a procesului si de obtinere a unei diplome recunoscute,
 • Certificarea competentyelor nu presupune participarea la un curs de calificare
 • Certificatul obtinut este recunoscut national si in statele Uniunii Europene
 • Certificatul obtinut este recunoscut national si in statele Uniunii Europene
 • Evaluarile se pot organiza oriunde in Romania
 • Evaluarea competentelor profesionale este foarte potrivita pentru persoanele care au experienta intr-un domeniu si nu au calificarea necesara
 • Detinerea unui certificat de competente reprezinta un avantaj la angajare
 • Pe toata durata acestui proces expertii din proiect va vor sprijini

 

 1. Legislatia privind certificarea competentelor

ORDIN Nr. 3001/39/2022 din 4 ianuarie 2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificarile de nivel 1 – 5 din Cadrul national al calificarilor

Ordonanta nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, Republicata

Hotararea nr. 844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

Ordin nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

Ordin nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

Ordin nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

Hotararea nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor

Ordin nr. 134 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregatirii si experientei profesionale in scopul recunoasterii experientei profesionale dobandite pe teritoriul Romaniei de persoanele care doresc sa exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederatiei Elvetiene activitatile cuprinse in anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale

Hotararea nr. 917 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Registrului national al calificarilor profesionale din Romania

Ordin nr. 3177/660 din 18 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania

Ordin nr. 3201/543 din 7 februarie 2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3.177/660/2019

Ordinul comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Bibliografie

http://www.anc.edu.ro/legislatie-interna/

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala

http://www.anc.edu.ro/reglementari-2/

http://www.anc.edu.ro/registru-centre-cna/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României