Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Dezvoltarea profesională reprezintă procesul prin care un angajat dobândește cunoștințele și certificatele necesare pentru a se dezvolta în cariera sa. Angajatul dobândește bagajul necesar de cunoștințe și experiențe prin participarea la ateliere, cursuri, evenimente și prin calificarea la locul de muncă sau prin intermediul unor cursuri speciale.

Un plan de dezvoltare profesională poate conține câțiva pași simpli și eficienți:

 • autoevaluarea;

 • obiectivele de atins;

 • metodele de dezvoltare;

 • cadrul de timp.

AVANTAJELE PREGĂTIRII PROFESIONALE

Beneficiile organizației

 • dezvoltarea și menținerea unui nivel adecvat și suficient de cunoștințe, aptitudini și deprinderi la nivelul angajaților;

 • valorificarea în mod planificat a experienței în activitatea profesională și a altor forme de pregătire și dezvoltare profesională la locul de muncă;

 • obtinerea unor performante imbunatatite in activitate;

 • îmbunătățirea serviciilor prestate;

 • creșterea motivației angajaților.

Beneficiile individului:

 • diversificarea gamei de deprinderi deținute;

 • creșterea satisfacției în muncă;

 • creșterea valorii angajatului pe piața forței de muncă;

 • creșterea șanselor de promovare.

O persoană educată are mai multe şanse de a se integra pe piaţa muncii, de a găsi un loc de muncă conform cu nivelul său de competenţă, are o mobilitate mai mare, cu deschidere mai mare spre învăţare permanentă, spre reorientarea sau diversificarea profesională etc. În plan economic şi social performanţele sale sunt superioare.

Relaţia educaţie-piaţa muncii este permanentă şi vizează individul încă de la intrarea în structurile de învăţământ instituţionalizate. Educaţia se continuă în forme diferite de-a lungul perioadei vieţii active, piaţa educaţiei şi piaţa muncii trebuind să se susţină reciproc.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României