Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Diagnoza unei firme, în scopul evaluării, presupune determinarea precisă a situaţiei existente la întreprindere sub aspect comercial, tehnologic, al resurselor umane, financiar şi juridic.

Diagnoza comercială include următoarele aspecte esenţiale:

 • tendinţele de dezvoltare a pieţei – piaţa este în creştere, descreştere sau staţionează;
 • mărimea pieţei şi cota pe piaţă a afacerii ce se vinde;
 • clienţii şi structura clientelei – cine sunt, care sunt veniturile şi preferinţele lor, ce factori influenţează decizia lor de cumpărare;
 • furnizorii – numărul şi structura acestora, dependenţa faţă de anumiţi furnizori;
 • concurenţii – cine sunt, unde sunt amplasaţi, care sunt punctele forte şi cele slabe ale concurenţilor în comparaţie cu întreprinderea evaluată;
 • amplasamentul – unde este amplasată întreprinderea, care sunt avantajele şi
 • dezavantajele amplasării date;
 • produsul şi preţul;
 • acţiunile publicitare, bugetul promoţional şi imaginea întreprinderii pe piaţă.

Diagnoza tehnică se referă la analiza:

 • echipamentului existent, pentru a evalua starea de funcţionare şi gradul de
 • uzură, a determina peste cât timp va fi necesară modernizarea sau înlocuirea
 • acestuia şi care vor fi cheltuielile suportate;
 • clădirilor (oficii, secţii de producţie, depozite) şi terenurilor, a corespunderii
 • situaţiei reale cu documentaţia tehnică;
 • tehnologiei aplicate şi a modului de organizare a procesului de producţie;
 • calităţii producţiei şi a nivelului inovaţiilor.

Diagnoza resurselor umane şi a managementului:

 • numărul, structura şi calificarea personalului;
 • relaţiile din colectiv;
 • competenţa echipei manageriale;
 • mărimea salariilor;
 • loialitatea angajaţilor faţă de noii proprietari.

Diagnoza financiară:

 • cheltuielile suportate de întreprindere şi veniturile obţinute de aceasta;
 • situaţia fluxurilor de numerar;
 • rentabilitatea;
 • lichiditatea financiară;
 • capacitatea de plată.

Evaluarea corectă şi reală se bazează pe studierea situaţiei la întreprindere, precum şi pe analiza documentaţiei existente, inclusiv a informaţiei despre istoria întreprinderii, procesul de producţie, echipamentul existent, bilanţul contabil, raportul privind rezultatele financiare şi raportul privind fluxul mijloacelor băneşti etc. Sunt investigate şi sursele de date externe. De regulă, se discută cu acele persoane care cunosc bine afacerea: furnizorii, concurenţii, angajaţii, clienţii. Din aceste discuţii întreprinzătorul poate obţine informaţii suplimentare despre situaţia la întreprindere,

care îl vor ajuta să ia o decizie corectă.

Pe baza diagnosticului intreprinderii evaluate se con­struiesc scenarii pertinente, care trebuie sa stea la baza evaluarii si, de asemenea, se realizeaza testele de coe­renta atat intre diversele piese de diagnostic, cat si intre evaluarea propriu-zisa a afacerii si diagnostic. Aceasta din urma apreciere vine sa confirme ideea ca diagnosti­cul pentru evaluare nu are doar rolul de a prezenta situa­tia firmei la un anumit moment, ci si acela de a directiona si sustine scenariile de evolutie a afacerii, proiectiile economico-financiare.

Pentru evaluarea unei intreprinderi, diagnosticul poate fi structurat in diagnostic juridic, tehnic, al resurselor umane si managementului comercial si economico-financiar.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României