Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

La nivelul Uniunii Europene exista o preocupare majora privind reducerea poluarii, reducerea schimbarilor climatice si economisirea resurselor naturale.

In decembrie 2019 Comisia Europeana a prezintat Pactul verde european prin care se stabileste linia de orientare a diverselor politici europene pentru următorii ani. Documentul este in stransa legatura cu o serie de initiative legislative din domenii cum ar fi mediu, schimbări climatice, energie, industrie, transporturi, agricultura, digitalizare si sectorul financiar.

Schimbarile climatice si degradarea continua a mediului in ultimele decade sunt o amenintare pentru intreaga populatie a planetei. Pactul verde european , document programatic, are ca scop transformarea UE intr-o economie moderna, competitiva si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, in care:

 • pana in 2050, sa atinga pragul de zero emisii nete de gaze cu efect de sera;
 • cresterea economica sa fie disociata de utilizarea resurselor;
 • nicio persoana si niciun loc sa nu fie lasat in urma.

Pactul verde european va ameliora bunastarea si sanatatea europenilor pe termen lung, sustinand:

Sursa: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

In stransa legatura cu Pactul verde European, in luna noiembrie a acestui an, Comisia Europeană a publicat documentul „Calea de tranzitie” care are ca scop oferirea de suport pentru entitatile din economia sociala si intreprinderile locale mici sa devina mai ecologice si mai digitale.

Raportul acopera 14 domenii diferite, fiecare domeniu avand asociate masuri care sa conduca la atingerea scopului propus,  asa cum apar in continuare:

ü  Domeniul de actiune 1 – Consolidarea colaborarii Business to Business pentru lanturi valorice circularea si mai ecologice; ü  Domeniul de actiune 2 – Crearea de stimulente financiare si reglementari pentru sprijinirea modelele de afaceri circulare si ecologice ale economiei sociale;ü  Domeniul de actiune 3 – Certificare, etichetare si autoreglementare;ü  Domeniul de actiune 4 – Inovatia ca factor facilitator pentru tranzitia ecologica si dezvoltarea afacerilor in economia social;ü  Domeniul de actiune 5 – Ecologizarea infrastructurilor si a operatiunilor de afaceri;ü  Domeniul de actiune 6 – Comunitatile de afaceri verzi si initiativele cetatenilor;

 • Domeniul de actiune 7 – Abordarea deficitului de capacitati si competente;
 • Domeniul de actiune 8 – Economia sociala și economia platformei;
 • Domeniul de actiune 9 – Modelele de afaceri bazate pe date si maturitatea datelor;
 • Domeniul de actiune 10 – Sprijin public, parteneriate Business to Government si Business to Business;
 • Domeniul de actiune 11 – Partajarea datelor, gestionarea datelor si Codul de conduita;
 • Domeniul de actiune 12 – Sprijinirea inovatiei sociale digitale si a tehnologiei pentru un antreprenoriat imbunatatit;
 • Domeniul de actiune 13 – Acces la tehnologie;
 • Domeniul de actiune 14 – Îmbunătățirea competențelor digitale.

De exemplu, Calea de tranzitie propune actiuni pentru a ajuta entitatile din economia sociala sa-si imbunatateasca eficienta energetica pentru a-si reduce consumul de energie electrica. De asemenea, sunt incurajate autoritatile publice sa initieze crearea de parteneriate ecologice locale, de exemplu pentru a imbunatati lanturile valorice locale in gestionarea circulara a deseurilor, productia de energie curata sau pentru a sprijini pietele locale de alimente. Pentru a imbunatati digitalizarea, raportul enumera actiuni precum sprijinirea dezvoltarii unui cod de conduita pentru entitatile din economia sociala si intreprinderile locale pentru a isi gestiona mai bine datele intr-un mod transparent.

Informatii privind experientele pozitive si bunele practici privind economia circulara si modele care pot fi urmate la nivel de Uniune Europeana sunt de o mare importanta.

Partile interesate au evidentiat nevoia de networking si au cerut mai multe oportunitati de a se crea retele formate din actorii economiei sociale si (micro)intreprinderi in principal, cat si organizatiile financiare si autoritatile locale. Diseminarea studiilor de caz si de bune practici, in cadrul retelor dedicate economiei circulare, au o foarte mare importanta pentru membrii interesati de aplicarea unor astfel de modele care sa conserve resursele si sa reduca poluarea mediului inconjurator.

Stakeholderii acestor retele au subliniat importanța includerii de activitatii dedicate formarii continue si consolidarii competentelor existente in acest domeniu al economiei circulare. La nivelul Uniunii Europe, partile interesate au sugerat ca crearea de rețele, invatarea reciproca si schimbul de bune practici (intre si intra sectoarial) poate fi facut prin European Circular Economy Stakeholder Platform, the Education for Climate Coalition or the EU Pact for Skills.

Economia circulara, protectia mediului si conservarea resurselor naturale sunt pilonii de dezvoltare viitori pe care atat autoritatile publice cat si companiile private trebuie sa ii aiba in vedere in planurile lor de afaceri si de dezvoltare in urmatorii ani.

Bibliografie

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/setting-out-path-make-eus-social-economy-and-local-businesses-more-resilient-green-and-digital-2022-11-15_en

https://circulareconomy.europa.eu/platform/

https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României