Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi este un principiu fundamental al dreptului comunitar actual. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați presupun participarea la viața socială și economică, fără discriminare în funcție de orice criteriu menționat în legislație, a oricărei persoane.

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de munca implică urmatoarele aspecte :

  • respectarea dreptului la muncă, precum și remunerația egală și tratamentul egal

  • o mai mare participare a femeilor la piața muncii ceea ce mărește prosperitatea economică în Europa

  • recunoașterea dreptului egal al femeilor și al bărbaților la o remunerație echitabilă, care să asigure un nivel de trai decent pentru ei și familiile lor;

  • fiecare loc de muncă permanent trebuie să implice un raport de muncă eficace, cu recunoașterea și consolidarea drepturilor la locul de muncă;

  • eliminarea locurillor de muncă precare și fracțiunea de normă involuntară, pentru a îmbunătăți situația femeilor pe piața muncii;

Egalitatea între femei şi bărbaţi o valoare comună a UE, şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi. Aceasta este – în principal – datorită legislaţiei de tratament egal, integrarea dimensiunii egalităţii de gen şi măsurile specifice pentru avansarea femeilor. Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale, securitatea socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forţei de muncă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României