Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Economia digitală este considerată a fi a patra revoluție industrială, caracterizată prin capacitatea de a transforma economii, locuri de muncă și chiar societatea în ansamblu, prin introducerea de noi tehnologii și procese. Este de așteptat ca economia digitală să contribuie la egalizarea socială și economică. În același timp, tehnologia va contribui la creșterea accesului la educație, locuri de muncă și finanțare, chiar dacă, pe termen scurt, ar putea conduce la reducerea locurilor de muncă cu activitate repetitivă și fără valoare adăugată din aproape toate sectoarele economice, fie ca vorbim de industrie, agricultură sau servicii. În România, estimăm că aproximativ 60% din locurile de muncă existente ar putea fi afectate de economia digitală: cauzele principale sunt dezvoltarea conceptului de e-guvernare, robotizarea și automatizarea în sectoarele industriale și transferul serviciilor din zona tradițională către zona digitală. Dacă revoluțiile industriale precedente au produs schimbări pe durata mai multor generații, economia digitală produce efecte semnificative pe durate mult mai reduse.

Cu un laptop şi o conexiune la internet, un antreprenor poate, astăzi, să aibă acces la piaţa globală. Drumul de la idee la înfăptuirea ei pare mai simplu ca niciodată. Pe măsură ce economia digitală transformă modelele tradiţionale de afaceri, oportunităţile antreprenorilor devin exponenţiale. În ultimii ani antreprenoriatul a ajuns chiar un domeniu specific de instruire, fiind predat în unele şcoli. Această recunoaştere de care a ajuns să se bucure are evidentă legătură cu faptul că abilităţile personale precum iniţiativa, inovarea, creativitatea sau flexibilitatea au devenit esenţiale în era digitală, anticipându-se că vitalitatea economiei şi a societăţii va depinde de ele. Cum aceste calităţi se regăsesc în profilul antreprenorului, companiile, guvernele sau comunităţile încurajează mentalitatea antreprenorială care contribuie la creşterea economică datorită abilităţii de a livra idei, produse şi servicii inovatoare.

Aceste tendinţe globale sunt vizibile şi în România. În acelaşi timp, afacerile antreprenoriale cu vechime care s-au consolidat în ultimii ani explorează căi pentru a trece la nivelul următor, în contextul schimbărilor impuse de economia digitală, dar şi al dorinţei de a se dezvolta. Totuşi, comunitatea antreprenorială românească în ansamblu este încă tânără comparativ cu cea a altor ţări fie că vorbim de afacerile mature sau de cele aflate la început de drum

Statisticile Eurostat privind Business Demography arată că deşi rata de înfiinţare a companiilor din România este apropiată de cea a mediei europene, numărul celor care rezistă pe piaţă cel puţin cinci ani sau al celor care contribuie semnificativ la rata de angajare din economie este mult sub media europeană. Cauzele fenomenului sunt multiple: de la lipsa de predictibilitate a climatului economic, reglementări împovărătoare până la accesul mai dificil la finanţare.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României