Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Educația civică este esențială pentru dezvoltarea comunităților și pentru promovarea unei societăți democratice și responsabile. Aceasta are ca scop dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare pentru a înțelege și a participa activ la viața politică, socială și culturală a comunității.

Educația civică este importantă pentru o societate democratică, deoarece încurajează cetățenii să participe activ la procesul democratic și să ia decizii informate cu privire la problemele sociale și politice. De asemenea, educația civică ajută la construirea unei societăți mai juste și mai echitabile, prin promovarea valorilor precum respectul pentru diversitate, egalitatea și drepturile omului.

Iată câteva dintre beneficiile educației civice în comunitate:

  • Creșterea gradului de implicare: Educația civică poate ajuta oamenii să înțeleagă importanța implicării lor în viața comunității și poate încuraja participarea lor activă în procesul de luare a deciziilor.
  • Dezvoltarea capacității de analiză și dezbateri: Prin educația civică, oamenii învață să analizeze informațiile, să identifice problemele și să găsească soluții. De asemenea, învață să participe la dezbateri și să respecte opiniile și drepturile celorlalți.
  • Îmbunătățirea transparenței și a responsabilității: Educația civică poate încuraja guvernele și liderii comunității să fie mai transparente și mai responsabile față de nevoile și interesele cetățenilor.
  • Promovarea valorilor democratice: Educația civică poate promova valorile democratice, precum libertatea, egalitatea, justiția și respectul pentru drepturile și libertățile individuale.
  • Îmbunătățirea participării la procesul electoral: Educația civică poate încuraja oamenii să participe la procesul electoral și să-și exercite dreptul de vot într-un mod informat și responsabil.

Educația civică poate fi implementată într-o varietate de setări, cum ar fi școli, organizații comunitare și guvernamentale sau programe de voluntariat. În general, educația civică implică o combinație de activități practice și teoretice, cum ar fi dezbateri, jocuri de rol, proiecte de grup și experiențe de învățare experiențială în comunitate. Aceasta poate crește gradul de implicare, poate dezvolta capacitățile de analiză și dezbateri, poate îmbunătăți transparența și responsabilitatea guvernelor și liderilor comunității, poate promova valorile democratice și poate îmbunătăți participarea la procesul decizional.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României