Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt motorul economiei europene. Ele conduc la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică și garantează stabilitatea socială.

Având în vedere importanța lor pentru economia Europei, IMM-urile reprezintă un obiectiv major al politicii UE. Comisia Europeană își propune să promoveze antreprenoriatul și să îmbunătățească mediul de afaceri pentru IMM-uri, permițându-le acestora să își realizeze pe deplin potențialul în economia globalizată de astăzi.

Pentru a determina dacă o întreprindere este sau nu este IMM, dimensiunea întreprinderii (angajați, cifra de afaceri și totalul bilanțului) nu este singurul factor care

trebuie luat în considerare.

De fapt, o întreprindere poate fi foarte mică în acești termeni, dar, dacă are acces la resurse suplimentare semnificative (de exemplu, deoarece este proprietatea, afiliată sau în parteneriat cu întreprinderi mai mari), este posibil să nu fie eligibilă pentru statutul de IMM.

IMM-urile sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250; și
  • realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

IMM-urile se clasifică apoi în următoarele categorii:

  • microîntreprinderi: au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderi mici: au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mijlocii: au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile) are un rol important în conturarea economiei europene, furnizând mai mult de două treimi din forța de muncă în sectorul privat și reprezentând un important factor de creștere economică.

În România, sectorul IMM-urilor reprezintă 99,7% din totalul numărului de întreprinderi, contribuind cu aproximativ 55-56% la PIB-ul României.

România se bucură de un potențial socio-politic semnificativ pe termen lung pentru dezvoltarea antreprenoriatului și IMM-urilor. IMM-urile reprezintă o importantă sursă de inovație și au o contribuție importantă la dezvoltarea economică a României.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României