Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.

Programe implementate ce au ca reper principal inovarea sociala:

 • Abordarea deșeurilor alimentare cu printr-o aplicație – Finlanda

 • Viață nouă pentru echipamentele medicale neutilizate – Franța

 • Abordarea abandonului școlar timpuriu și a șomajului tinerilor prin consiliere locală – Belgia

 • Abordarea segregării sociale în marile metropole multiculturale – Germania

 • Sprijinirea întreprinderilor comunitare pentru angajarea grupurilor defavorizate – Irlanda

 • Abordarea excluziunii sociale prin intermediul economiei circulare – Luxemburg

 • Reinserarea grupurilor marginalizate în muncă prin modă – Italia

 • Reciclarea uleiului de gătit folosit pentru impactul asupra mediului și educației – Cipru

 • Promovarea integrării incluzive prin intermediul serviciilor publice – Cehia

 • Integrarea refugiaților prin activități co-proiectate conduse de comunitate – Grecia

 • Împuternicirea persoanelor cu dizabilități prin angajare – Lituania

 • Abilitarea grupurilor vulnerabile să își dezvolte abilitățile digitale – Spania

Inovarea socială – idei puse in practica

 • Hand Made Solar Plastic Bottle Light Bulb – cum poți ilumina locuințele din ghetou cu o sticlă de plastic în care pui apă și puțin înălbitor

 • The World’s Deepest Bin – un coș de gunoi prevăzut cu un sistem audio ce te face să crezi că are o adâncime foarte mare și îi face curioşi pe copii să arunce mai mult gunoi în el

 • Piano Stairs – scări cântătoare ce îi determină pe oameni să folosească mersul pe scrări în detrimentul scărilor rulante, pentru o viață mai sănătoasă

 • HoleintheWall Project – calculatorul încorporat întrun perete care îi ajută pe copii nevoiași, ce nu au acces la educație, să se educe singuri

 • Gravity Light – sistem de iluminare lowcost ce utilizează producerea energiei electrice prin simpla putere a gravitației

 • ZubaBox – Solar Internet HUb – oferă curent pentru Internet gratuit în comunitățile africane sărace

 • Enable Talk – transformă vorbitul prin semne în speech

Exemple – teme de inovare socială:

 • crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate / persoanele aflate în risc de sărăcie / persoanele aparținând grupurilor vulnerabile,

 • aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc.

 • metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate / etnice,

 • valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse,

 • activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc

 • dezvoltarea de mecanisme care să anticipeze nevoile viitoare de competențe, atât la nivel de sector cât și la nivel de angajator;

Mecanismele de inovare sociala dezvoltate prin proiect, reprezinta elemente importante de sustinere a mediului de afaceri existent si nou infiintat prin proiect si genereaza ca efect pozitiv pe termen lung consolidarea afacerilor, cresterea coeziunii sociale si a egalitatii de sanse, stimularea unei dezvoltari durabile a regiunilor SE, SVO, SM.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României