Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Strategia Europa 2020 pentru ocuparea fortei de munca si crestere economica, lansata la nivelul Uniunii Europene in anul 2010, a fost dezvoltata cu scopul de a crea conditiile necesare pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.
Dezvoltarea economica in Uniunea Europeana prin cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii are rolul de a facilita atingerea unui nivel ridicat al ocuparii fortei de munca, al productivitatii si pentru a asigura coeziunea economica, sociala si teritoriala.
Cele trei prioritati de crestere stabilite la nivel european ghideaza eforturile Uniunii Europene de a se adapta realitatilor actuale:
(1) cresterea inteligenta – bazata pe cunoastere si inovare;
(2) crestere durabila – bazata pe utilizarea mai eficienta a resurselor;
(3) crestere incluziva – bazata pe atingerea unui nivel ridicat al ocuparii fortei de munca.

 

Strategia Europa 2020 recunoaste rolul central al tranzitiei catre o economie verde, sustenabila, eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si cu emisii scazute de carbon pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Utilizarea ineficienta a resurselor, exercitarea unei presiuni nesustenabile asupra mediului, schimbarile climatice, precum si excluziunea si inegalitatile sociale ridica probleme pentru cresterea economica pe termen lung.
Pentru a descrie o schimbare economica structurala, determinata in principal de insuficienta resurselor, de schimbarile tehnologice si de inovare, de noi piete si de evolutia modelelor de cerere ale consumatorilor si ale industriei , se utilizeaza un model de crestere verde, care conduce la o economie cu emisii scazute de carbon, rezistenta la schimbarile climatice si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Preturile resurselor, ale materiilor prime si ale energiei au deja un impact asupra structurii costurilor intreprinderilor, deoarece cererea la nivel mondial pentru resursele respective va continua sa se mareasca din cauza cresterii consumului in economiile emergente. Modelul actual, in care „se ia materia prima din natura, se produce un bun, se consuma si apoi se arunca”, va evolua treptat catre un model circular in care fiecare tona de material si fiecare hectar de teren va aduce o mai mare valoare adaugata si mai multe avantaje, prin economisirea, reutilizarea si reciclarea materialelor, si in care productivitatea resurselor va defini viitoarea competitivitate.

 

Cresterea durabila a fost caracterizata printr-o economie mai competitiva, mai ecologica si mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.Principalele caracteristici ale cresterii economice durabile identificate la nivelul UE au la baza:
• Dezvoltarea unei economii mai competitive, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care utilizeaza resursele in mod eficient si durabil;
• Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si stoparea pierderii biodiversitatii;
• Consolidarea pozitiei UE ca lider in dezvoltarea de noi tehnologii si metode de productie ecologice;
• Introducerea retelelor electrice inteligente si eficiente;
• Valorificarea retelelor europene pentru a le acorda intreprinderilor un avantaj competitiv suplimentar;
• Imbunatatirea mediul de afaceri, in special pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
• Educarea consumatorilor pentru ca acestia sa aleaga produsele si serviciile, in cunostinta de cauza.

 

In ultimii ani a aparut sintagma de „locuri de munca verzi” care sunt in directa legatura cu cresterea inteligenta, durabila. O definitie generala a locurile de munca verzi este ”locuri de munca decente care contribuie la conservarea sau restabilirea mediului, fie ele in sectoarele traditionale, cum ar fi industria prelucratoare si constructii, fie in noi sectoare verzi, cum ar fi energia regenerabila si eficienta energetica. Locurile de munca verzi ajuta la: imbunatatirea eficientei energetice si a materiilor prime; limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera; reducerea deseurilor si a poluarii; protectia si restaurarea ecosistemelor; sprijinirea adaptarii la efectele schimbarilor climatice” (Organizatia Internationala a Muncii).
O prima clasificare a locurilor de munca verzi este astfel:
A. Locuri de munca in intreprinderi care produc bunuri sau furnizeaza servicii de care beneficiaza mediul inconjurator sau conserva resursele naturale.
B. Locurile de munca in care sarcinile lucratorilor implica procese de productie mai ecologice sau care utilizeaza mai putine resurse naturale.

 

Pietele muncii dinamice si bine functionale detin un rol-cheie in facilitarea tranzitiei catre o economie verde si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Actiunea la nivelul UE ar trebui sa se concentreze asupra urmatoarelor aspecte:
A. eliminarea lacunelor in materie de competente;
B. anticiparea schimbarilor, garantarea tranzitiilor si promovarea mobilitatii;
C. sprijinirea crearii de locuri de munca;
D. cresterea calitatii datelor.

 

Tranzitia catre societati si economii sustenabile, inclusiv spre modele sustenabile de consum si productie, are potentialul de a crea noi locuri de munca de calitate si de a „inverzi” locurile de munca actuale in aproape toate sectoarele si de-a lungul intregului lant valoric: de la cercetare la productie, distributie si servicii post-vanzare, si in noi sectoare ecologice de inalta tehnologie, precum energiile regenerabile, precum si in sectoare traditionale ca productia manufacturiera si constructiile sau in agricultura si pescuit ori sectoarele de servicii, precum turismul, cateringul, transporturile si educatia. Pe langa crearea unui numar mare de locuri de munca, investitiile in energiile din surse regenerabile si eficienta energetica contribuie la mentinerea competitivitatii economice si industriale din toate tarile UE.

 

Bibliografie
https://www.unep.org/resources/report/green-industrial-policy-concept-policies-country-experiences
http://greenly.ro/viata-eco/pe-scurt-economia-verde-si-joburile-verzi
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2018/21082018_SN_Locuri-_Munca_Verzi_2018-2025.pdf

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României