Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Mentoratul poate fi definit ca fiind o relație de dezvoltare/ învățare  între o persoană cu experiență vastă și o altă persoană care își dorește să se dezvolte într-un domeniu bien definit. În . Relației de mentorat are ca finalitate creșterea profesională și personală a persoanei care a apelat la mentora pentru dezvoltarea afacerii, prin dobândirea de abilități, cunoștințe și noi înțelegeri.

Pentru că a fi mentor nu este vorba doar despre despre know-how şi cum să faci un lucru. Poate că este vorba ȋn primul rând despre de a ști cum să inspiri pe ceilalți și să le obții încrederea că pot progresa cu ajutorul tău. Încrederea că persoana care ȋţi este mentor te poate ajuta să dezvolţi afacerea sau să te dezvolţi pe tine pentru a creşte afacerea este cel mai intim mecanism care face să funcţioneze relaţia mentor- antreprenor, ȋn cazul de faţă.

Poate că principala calităţi ale unui mentor sunt:

  • Stapâneşte arta de a lucra și comunica cu oamenii;
  • Ştie să asculte și să observe foarte atent ceea ce i se prezintă;
  • Capacitate de a învăța continuu ȋntr-un ritm alert.

Şi ȋn domeniul antreprenoriatului există mentori care te pot ajuta la dezvoltarea afacerii propri şi la găsirea de soluţii viabile la problemele care apar.

Nevoile la care te ajută un mentor să găseşti răspunsuri, ȋn domeniul antreprenoriatului, sunt:

  • Clarificarea direcției de dezvoltare, identificarea nevoilor firmei și tabilirea unui plan de acțiune;
  • Know-how privind antreprenoriatul cât şi experiențe, greșeli și reușite ale altor antreprenorilor ;
  • Testarea de noi idei și găsirea de noi perspective cu privire la afacere;
  • Găsirea de resurse și conexiuni pe care mentorul le are;
  • Găsirea unei persoane de ȋncredere şi care te inspiră ȋn afacerea nou creată.

Pornind de la stadiul implementării proiectului „Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului” deja s-au desfăşurat deja câteva etape: desfăşurarea cursurilor de antreprenoriat, perfecţionarea planurilor de afaceri şi desfăşurarea concursului de planuri de afaceri.

După desfăsurarea concursului de planuri de afaceri şi desemnarea câştigătorilor, se va trece, la etapa următoare, asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării ȋntreprinderilor care vor implementa planurile de afaceri folosind ajutorul de minimis oferit ȋn cadrul proiectului. După deschiderea afacerilor se vor furniza servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat de către experţii din cadrul proiectului.

Această activitate de consiliere va fi organizată sub forma de consultanţă individuală, oferită de experţi, cât şȋ ȋn grup. În cadrul acestor sesiuni vor fi abordate diverse teme, precum si sesiuni de mentorat specifice pentru fiecare viitor antreprenor.

Aceste servicii de mentorat vor completa cunoştinţele şi aptitudinile dobândite de antreprenori ȋn cadrul programului de formare profesională şi ȋn cadrul stagiilor de practică şi pentru a ȋşi insuşi şi aprofunda anumite concepte specifice. In cadrul ȋntâlnirilor de mentorat se vor accentua conceptele de antreprenoriat, principiile şi regulile de aplicat ȋn cadrul planului depus la concursul de planuri de afaceri pentru o mai bună ȋnţelegere a acestora de către beneficiarii ajutorului de minimis. Prin activitatea mentorilor vor fi sprijiniţi viitorii antreprenori pentru activitatea propriu-zisa pe care o vor implementa, prin activităţi de tip coaching, de o maniera practică şi adaptată specificului domeniului de activitate al noilor firme.

Mentorii vor analiza fiecare plan de afaceri şi bugetul aferent şi vor completa anumite formulare specifice rezultate ȋn urma acestor sedinţe/sesiuni. Beneficiarii ȋşi pot oferi sprijin reciproc pentru ȋmbunătăţirea abilităţiilor şi atingerea obiectivelor antreprenoriale, profesionale. În cadrul retelei – Hub-il ȋnfiinţat ȋn perioada de după absolvirea cursului de antreprenoriat, antreprenorii ȋşi vor putea ȋmpărtăşi atât realizările cât şi piedicile, vor discuta bunele practici şi experienţele prin care au trecut.

Viitorii antreprenori vor ȋnvăţa să colaboreze şi să se sprijine reciproc, vor ȋnvăţa importanţa abordării participative şi a networking-ului. Rolul acestei activitati este de a sprijini viitorii antreprenori in perioada premergatoare debutului afacerii, de a oferi feedback personalizat, de la persoane competente si oferirea accesului la retele pentru viitorii antreprenori, avand posibilitatea de a invata direct din expertiza expertilor implicati.

Un concept relativ nou pentru România, nu are mai mult de zece ani de când a apărut ȋn legislaţie acest termen, este cel de  bussiness angel legat de dezvoltarea firmlor STAR-UP.

Un business angel este un investitor al afacerilor, este o persoană care este dispusă să ȋşi  folosească resursele financiare şi know-how-ul propriu pentru dezvoltarea unei afacere start-up a altei persoane. Resursele nu se rezumă doar la finaţare şi experienţă proprie ci se pote extinde şi la  timpul acordat dezoltării start-up-ului şi la contactele investitorului. Termenul de business angel este legat de Silicon Valley (SUA) şi de programe globale de preaccelerare şi de lansare de start-up-uri ȋn lume.

Un business angel, sper deosebire de o bancă, nu cere garanţii pentru suma investită ȋn noua firmă şi ȋn plus vine cu un ȋncredere ȋn ideea dezvoltată şi cu eventuale soluţii la probleme. Un business angel se va implica personal ȋn strategia de dezvoltare a firmei folosind propriile contacte şi cunoşţinţe.

Pentru a găsi un business angel poţi căuta direct persoane care lucrează ȋn domeniul ȋn care activezi o astfel de persoană sau poţi apela la un consultant pentru a găsi un astfel de investitor pentru start-up.

Pentru a găsi un business angel  şi al şi convinge să se implice ȋn dezvoltarea start-up-ului ar trebui să ai pregătit un plan de afaceri pe cel puţin trei ani care va include bugetul aferent investiţiei şi proiecţii privind veniturile şi cheltuielile. La o discuţie cu un potenţial business angel trebuie să ia pregătite argumente pentru susţinerea idei de afacere deoarece acest investitor cunoaşte domeniul şi argumentele de susţinere a afacerii trebuie să fie realiste şi pertinente.

Şi In România există persoane dispuse să fie business angel pentru start-up-uri. Această soluţie de finanţăre de către un business angels a fost legiferată şi ȋn România, ȋncepând cu anul 2015 (Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels ). Legea business angels, din România, ȋi acordă investitorului un avantaj important: dupa ce investeşte ȋn start-up, firma se dezvoltă, investotorul poate vinde acţiunile fără să plătească impozit pe dividende.

Investitorul privat oferă unui start-up o investiţie de minimum 3.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani si primeşte, ȋn schimb, părţi sociale ȋn afacere. Legea prevede şi un prag maxim al sumei care poate fi investită de un business angel ȋntr-o firmă ȋn valoare de maxim 200.000 de euro.

Domeniile ȋn care nu se poate aplica această lege a business-angel sunt:

a) bancar;

b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar;

c) tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;

d) jocuri de noroc şi pariuri;

e) producţie sau comercializare de oţel;

f) producţie sau comercializare de cărbune;

g) construcţii de nave maritime şi fluviale;

h) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

i) consultanţă în orice domeniu.

Firma care primeşte investiţia trebuie să ȋndeplinească cumulalativ mai multe condiţii: trebuie sa fie societate cu raspundere limitata (SRL); aceasta trebuie să fie microȋntreprindere sau firmă mica; start-up-ul trebuie să fie ȋntreprindere independentă şi, nu ȋn ultimul rând, firma nu se află ȋn stare de faliment ori lichidare.

În primii ani de existenţă a unui start-up este fundamental pentru dezvoltarea acestuia de acces la finanţare ieftină şi de acces la piaţa din domeniul ȋn care activează pentru a se putea dezvolta ȋntr-un ritm accelerat şi pentru a fi sustenabilă.

https://learn-me.ro/blog/mentorat-ce-inseamna-mai-exact/

https://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-20633295-deschis-afacere-vrei-bani-investitor-3-idei-care-business-angel-roman-baga-bani-3-calitati-care-nevoie.htm

https://lege5.ro/gratuit/gy4dinrsgi/legea-nr-120-2015-privind-stimularea-investitorilor-individuali-business-angels

https://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-20041495-legea-care-faciliteaza-investitiile-business-angels-firme-mici-adoptata-parlament-noile-prevederi.htm

https://www.finantare.ro/cum-putem-sa-ne-inspiram-din-modelul-silicon-valley.html

https://www.zf.ro/business-hi-tech/matei-dumitrescu-founder-institute-a-investit-2-mil-dolari-in-10-start-up-uri-din-silicon-valley-impreuna-cu-un-grup-de-investitori-17781290

https://businessangelsromania.ro/finantarea-prin-business-angels/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României