Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Cetățenii străini din state terțe, adică statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European ori Confederația Elvețiană, au dreptul de a fi încadrați în muncă pe teritoriul României, cu respectarea condițiilor specifice privind accesul pe piața muncii.

Procesul de angajare propriu zis presupune mai mulți pași care depind unul de celălalt. O nouă etapă este demarată doar după ce etapa anterioară a fost finalizată cu succes. Pentru aproape fiecare dintre acești pași legali, termenul de verificare, prelucrare și emitere a documentului solicitat este de aproximativ 30 de zile.

Angajatorul are obligația de a întocmi și depune toată documentația necesară obținerii avizului de angajare a cetățeanului străin, cu respectarea prevederilor specifice în funcție de tipul raportului de muncă, cetățenia viitorului angajat, studiile acestuia, dar și domeniul de activitate în care acesta își va desfășura activitatea.

Procedura angajării străinilor de către angajatori, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:

  • obţinerea avizului de angajare;
  • obţinerea vizei de lungă şedere;
  • eliberarea permisului de şedere în scop de muncă.

În România angajarea cetățenilor străini se realizează în baza avizului de angajare, solicitat de angajator și eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale.

Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa.

Viza de lungă ședere în scop de muncă se eliberează în baza avizului de angajare obținut de angajatorul din România pentru respectivul cetățean străin. Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă în condiţiile legii.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungește în situația în care străinul respectiv prezintă un contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial minim brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Importul de forță de muncă este o metodă destul de costisitoare mai ales la început, când angajatorul trebuie să achite sumele pentru aducerea în țară a angajatului străin. Dar, per total, s-ar putea să fie mai avantajos ținând cont de faptul că salariații români nu mai sunt dispuși să lucreze pentru salariul minim pe economie.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României