Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Clasificarea Ocupațiilor din Romania​ (COR) este un nomenclator apărut în anul 1995 și reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare și codificare a tuturor ocupațiilor desfășurate în economie, indiferent de tipul și locul desfășurării lor.

Direcţiile de specialitate din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din Comisia Naţională pentru Statistica, precum şi unităţile teritoriale ale acestora au în atribuții sarcina de a actualiza și revizui periodic Clasificarea Oc​​upațiilor din România, un nomenclator unitar al ocupațiilor realizat în Romania, care a fost elaborat pentru alinierea la standardele internaționale ale Uniunii Europene (ISCO – 08 COM) și ONU (ISCO – 88) conform datelor de pe site-ul Ministerului Muncii (https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?highlight=WyJjb3IiXQ==).

În România, clasificarea ocupaţiilor a fost stabilită prin documentul intitulat “Clasificarea ocupațiilor din Romania” (COR ISCO 08) si cuprinde 9 grupe majore, documentul fiind reactualizat de cate ori este nevoie:

 • Grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori;
 • Grupa majora 2: Specialiști în diverse domenii de activitate;
 • Grupa majora 3: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic;
 • Grupa majora 4: Funcționari administrativi;
 • Grupa majora 5: Lucrători în domeniul serviciilor;
 • Grupa majora 6: Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
 • Grupa majora 7: Muncitori calificați și asimilați;
 • Grupa majora 8: Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente;
 • Grupa majora 9: Ocupații elementare.

Codul unei ocupatii este reprezentat de 6 cifre:

 • prima cifra reprezinta grupa majora
 • a doua cifra reprezinta subgrupa majora
 • a treia cifra reprezinta grupa minora
 • a patra cifra reprezinta grupa de baza

De exemplu ocupaţia de „cosmetician” are codul COR 514201 ceea ce ȋnseamnă că face parte din grupa 5 „Lucrători în domeniul serviciilor”, Subgrupa „51 Lucrători în domeniul serviciilor personale”, grupa minora „514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi” si grupa de baza „5142 Cosmeticieni şi asimilaţi”.

 

La momentul angajării acest cod COR va aparea trecut ȋn contractul de muncă şi angajatorul vă va ȋncadra pe această poziţie dacă ȋndepliniţi cerinţele cerute de lege privind ocuparea unui astfel de post.

Clasificarea Ocupațiilor din Romania​ (COR) este ȋn concordanţă cu dinamica de pe piaţa muncii şi poate suferi modificări privind includerea de noi meserii sau excluderea unor meserii care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii.

De exemplu ȋn cursul anului 2022 au fost scoase din COR următoarele meserii:

Nr. crt. Denumire Cod COR
1 operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci 313112
2 ștanțator de filme 352117
3 operator truka 352118
4 teletipist 413105
5 telexist 413106
6 rediționar 432318
7 inspector telegrame 441207
8 șef vagon poștal 441212
9 tăietor garnituri de carde 721428
10 mașinist mecanic la confecționare garnituri carde 721429
11 confectioner ferodouri 722109
12 cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane 731203
13 ceruitor de piastrine pentru acordeoane 731204
14 râșnitor smalț 731410
15 formator tuburi spectrale 731506
16 galvanotipist 732107
17 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco) 732108
18 turnător valuri 732116
19 fasonator produse din azbociment 811402
20 preparator pastă de azbociment 811405
21 tratamentist produse din azbociment 811406
22 confecționer garnituri din azbest 811410
23 preparator ferodouri 813132
24 finisor universal ferodouri 813133
25 decapsulator 815101
26 decuscutor 815102
27 topitor in și cânepă 815103
28 melițator in și cânepă 815104
29 înnobilator in și cânepă 815105
30 scuturător in și cânepă 815106
31 lucrător în bataje (bătător) 815107
32 destrămător 815108
33 carbonizator textile 815109
34 scuturător 815110
35 pieptănător 815114
36 zdrobitor și uleiator textile 815115
37 operator mașini puitoare 815116
38 formator mănuși fibre liberiene 815117
39 montator la lipit ace 815118
40 curățitor-șlefuitor garnituri carde 815119
41 cilindror în filaturi 815120
42 disponent în filaturi 815121
43 pregătitor gogoși de mătase (fierbător) 815122
44 prelucrător fire de mătase din gogoși (filator) 815123
45 înnodător fire de mătase naturală 815124
46 finisor fire de mătase naturală 815125
47 prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală 815126
48 șnuruitor Jaqard 815203
49 operator canelator 815206
50 pâslitor 815213
51 confecționer polizoare din pâslă 815214
52 operator piuar 815418
53 operator scămoșetor 815419
54 naphtolator la imprimerie 815426
55 vaporizator la imprimerie 815427
56 presator axe la cilindrul de imprimat 815429
57 colector și sortator păr 816008
58 preparator ulei de copite 816009
59 valorificator glande 816012
60 preparator pepsină, cheag 816013
61 filtrator-deshidratorist 817214
62 confecționer tuburi cinescop 821210

Tot ȋn anul 2022 au apărut o sută de noi meserii aşa cum apare ȋn tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumire Cod COR
1 consilier de stat 111241
2 manager comunicare guvernamentală 121311
3 director pentru relația cu investitorii 121920
4 director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii 132456
5 manager logistică şi distribuţie 132457
6 chimist analist 211312
7 inginer horticultor 213230
8 inginer în producția alimentară 214142
9 inginer mentenanță și reparații 214143
10 specialist în reciclarea deșeurilor 214312
11 inginer sudor 214496
12 expert în prăjirea cafelei 214537
13 specialist tehnologia alimentelor 214538
14 inginer foraj 214658
15 inginer biomedical 214957
16 inginer punere în funcțiune 214958
17 inginer specialist în robotică 214959
18 arhitect de interior 216111
19 designer jocuri digitale 216614
20 asistent medical specializat 222102
21 analist comportamental 226927
22 tehnician de radiologie și imagistică licențiat 226928
23 profesor-antrenor 235923
24 specialist în pregătire fizică 235924
25 specialist pentru relația cu investitorii 241272
26 specialist digitalizare 242118
27 manager transformare digitală 242119
28 analist de afaceri 242120
29 analist în servicii și politici de sănătate 242233
30 expert e-guvernare 242234
31 coordonator programe de sport 242235
32 ofiţer de politici recreaţionale 242236
33 ofițer de poliție penitenciară 242905
34 specialist marketing online 243105
35 manager comerţ electronic 243106
36 expert comunicare guvernamentală 243224
37 analist de afaceri în domeniul TIC 251102
38 manager analiză de business în domeniul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) 251103
39 arhitect de sistem în domeniul TIC 251104
40 dezvoltator de sisteme în domeniul TIC 251105
41 inginer de integrare 251106
42 proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC 251107
43 inginer viziune computerizată 251108
44 arhitect în domeniul tehnologiei blockchain 251109
45 inginer în domeniul tehnologiilor cloud 251209
46 dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain 251210
47 dezvoltator interfața cu utilizatorul 251211
48 inginer de date complexe (big data) 251212
49 manager de conținut web 251305
50 expert în optimizarea motoarelor de căutare 251306
51 dezvoltator jocuri digitale 251307
52 expert surse deschise 252902
53 specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control 252903
54 expert în securitate cibernetică 252904
55 expert în investigații digitale 252905
56 auditor de securitate cibernetică 252906
57 consultant de securitate cibernetică 252907
58 administrator de securitate în domeniul TIC 252908
59 expert în criminalistică informatică 252909
60 manager de securitate sisteme informatice 252910
61 Inspector de urmărire și administrare bunuri 261924
62 registrator de registrul comerţului 261925
63 consilier filosofic 263311
64 artist multimedia 265111
65 compozitor muzică ușoară/pop 265239
66 compozitor muzică de film/teatru 265240
67 compozitor muzică electronică 265241
68 compozitor muzică sacră 265242
69 compozitor muzică publicitară 265243
70 orchestrator 265244
71 aranjor muzică 265245
72 muzician jazz 265246
73 psalt 265247
74 conducător formație muzicală 265248
75 dirijor ansamblu vocal bisericesc 265249
76 producător muzical 265250
77 mediator muzical 265251
78 redactor muzical 265252
79 reporter muzical 265253
80 realizator muzical 265254
81 documentarist muzică 265255
82 consultant muzical 265256
83 specialist muzicologie bizantină/gregoriană 265257
84 etnomuzicolog 265258
85 creator/conceptor articole vestimentare 311944
86 operator în centrale hidroelectrice 313114
87 tehnician ergonomist 325729
88 organizator evenimente 333201
89 creator de conţinut online 343526
90 analist testare software 351108
91 tehnician TIC 351203
92 tehnician în hotelărie 422406
93 logistician responsabil comenzi 432114
94 barman preparator de cafea (barista) 513203
95 stilist extensii gene 514211
96 emailator manual/artizan 731607
97 degustător de cafea 751502
98 operator prelucrare cafea 816054
99 operator măcinare cafea 816055
100 operator platformă logistică 818307

Toate aceste informaţii, privind codul COR, sunt de interes atât pentru angajatorii şi personalul de la departamentul de resurse umane, care scriu contractele de muncă şi trebuie să respecte legislaţia muncii ȋn domeniu, dar şi pentru angajaţii.

Pentru angajaţii este important să ştie dacă calificările pe care le au mai sunt cautate/ mai există pe piaţa muncii sau este cazul să ȋnceapă o reconversie profesională prin participarea la cursuri de formare continuă.

Pentru cei care sunt ȋn căutarea unui loc de muncă este important să ştie ce meserii se caută pe piaţa muncii şi care sunt calificările pe care trebuie să le dovedească la momentul angajarii pentru a putea ocupa un anumit loc de muncă.

Bibliografie

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?id=46:cor-isco-

https://www.colorful.hr/codurile-cor-ce-reprezinta-si-ce-contin/

https://observatornews.ro/economic/schimbari-pe-piata-muncii-apar-noi-meserii-dispar-altele-13-noi-profesii-ar-putea-fi-adaugate-in-clasificarea-ocupatiilor-din-romania-505836.html

https://edirect.e-guvernare.ro/informatiigenerale/SitePages/cetateni.aspx?IDC=30

https://cursdeguvernare.ro/meserii-noi-in-romania-89-de-profesii-aparute-in-2022.html

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?highlight=WyJjb3IiXQ==

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/2012-10-30-legislatie-munca-cor?highlight=WyJjb3IiXQ==

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/cautare?q=COR

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/251587

https://www.edupedu.ro/lista-meserii-noi-care-au-fost-adaugate-in-nomenclator-stilist-de-gene-barista-degustator-de-cafea-consilier-de-stat-sau-specialist-in-reciclarea-deseurilor-ce-meserii-au-disparut-telexist-tel/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României