Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Părăsirea timpurie a şcolii – este o problemă majoră cu care se confruntă multe ţări. Este rezultatul unui proces gradual de dezangajare a studenţilor din şcoală, din cauza unor factori inter-corelaţi precum: lipsa motivaţiei, performanţa educaţională slabă şi comportament delicvent – adesea corelat cu un context socio-economic dificil şi cu anumite practici şcolare. O consecinţă directă a părăsirii timpurii a şcolii este o rată crescută a şomajului în rândul tinerilor, deoarece doar aproximativ unul din zece locuri de muncă disponibile vizează persoanele care nu au absolvit învăţământul secundar.

Persoanele care abandonează şcoala timpuriu sunt mai predispuse: să fie şomere, să se confrunte cu condiţii precare de muncă (cum ar fi un loc de muncă slab plătit, un loc de muncă cu fracţiune de normă, sau contract pe perioadă determinată etc.) şi/sau să se bazeze pe sistemul de asistenţă socială. În plus, acestea sunt mai predispuse la afecţiuni ale sănătăţii fizice şi mentale şi pot avea un risc mai mare de comportament antisocial şi de activitate criminală. Ca urmare, părăsirea timpurie a şcolii creşte riscul individual de sărăcie şi excluziune socială.

În contextul declinului rapid al populaţiei, părăsirea timpurie a şcolii compromite perspectivele de creştere pe viitor ale României. Având în vedere faptul că România se confruntă cu provocări la nivelul populaţiei, există nevoia unui echilibru între reformele de politică în educaţie şi în economie.

Populaţia României a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, din cauza ratei scăzute a naşterilor şi a emigrării, şi totodată, populaţia îmbătrâneşte rapid. Dacă se menţin previziunile actuale, numărul total al copiilor de vârstă şcolară şi al tinerilor va scădea cu 40% până în 2025.

Strategiile globale de reducere a Părăsirii timpurii a şcolii trebuie să abordeze întregul spectru

educaţional şi să includă prevenirea, intervenţia şi măsurile de compensare. Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii necesită iniţiative la nivel de sistem şi intervenţia trebuie să aibă loc la nivelul fiecărei şcoli.

O strategie de reducere a Părăsirii timpurii a şcolii trebuie să combine o serie de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare, cu accent special pe intervenţii la nivel de şcoală şi elev. Recomandările Consiliului European pentru toate statele membre au impus implementarea unor strategii complete cu privire la părăsirea timpurie a şcolii, care sunt în linie cu priorităţile naţionale şi obiectivele Europa 2020. Strategiile complete trebuie să includă un mix de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare, după cum urmează:

  • Măsurile de prevenire au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a şcolii înainte de debutul eventualelor probleme. Astfel de măsuri optimizează oferta de educaţie şi formare profesională, pentru a sprijini elevul în obţinerea unor rezultate şcolare mai bune şi pentru a înlătura obstacolele din calea succesului educaţional.
  • Măsurile de intervenţie au scopul de a elimina incidenţa fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi a formării profesionale, la nivelul instituţiilor de învăţământ, prin acordarea de sprijin specific elevilor sau grupurilor de elevi aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, ca urmare a semnalelor de avertizare timpurie primite.
  • Măsurile de compensare au scopul de a sprijini reintegrarea în sistemul de educaţie şi formare a persoanelor care au părăsit prematur şcoala şi dobândirea calificărilor necesare accesului pe piaţa muncii.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României