Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Antreprenorii sunt oameni de afaceri care au curajul si determinarea de a depasi orice provocare si obstacol care sta in calea realizarii visurilor sale. In mediul de business actual, ultracompetitiv, antreprenorii se confrunta cu tot mai multe provocari.

Cele mai frecvente obstacole si provocari care pot ingreuna calea catre succes pentru antreprenori sunt:

  1. Lipsa predictibilității poate fi contracarată printr-o planificare amănunțită

Una dintre principalele probleme pe care antreprenorii le vor întâmpina în momentul lansării unei noi afaceri va fi lipsa de predictibilitate provenită atât din mediul de afaceri, cât și din schimbările legislative anunțate.

Schimbările legislative își vor pune amprenta asupra relațiilor comerciale între toți partenerii de afaceri, astfel că o societate nouă se poate confrunta cu întârzieri la încasarea facturilor emise, ceea ce îi poate provoca grave probleme de lichiditate, fiindu-i afectată, totodată, chiar și existența.

Una dintre principalele soluții pentru lipsa de predictibilitate o constituie planificarea amănunțită a afacerii pe un orizont rezonabil de timp, în general de până la 12 luni. O astfel de planificare trebuie să ia în calcul schimbările legislative anunțate și preconizate și care vor avea un impact semnificativ asupra veniturilor, cheltuielilor și, în final, asupra indicatorilor economico-financiari și asupra lichidității societății.

Un plan de afaceri va estima felul în care fluxul de numerar al societății va fi afectat de încasările și plățile estimate și care este nivelul la care afacerea nu va fi sustenabilă. De asemenea, un plan de afaceri bine întocmit permite antreprenorului să preîntâmpine problemele amintite mai sus și să ia măsuri de prevenire și corecție.

  1. Lipsa experienței antreprenorului

De cele mai multe ori, antreprenorii se confruntă și cu o cunoaștere sumară a domeniului de activitate în care își vor lansa o afacere. Din păcate, această problemă nu poate fi rezolvată fără costuri suplimentare o dată ce afacerea a debutat.

Eventuala lipsă a experienței trebuie să fie corectată înainte de lansarea unei afaceri noi, iar antreprenorul va avea la dispoziție mai multe posibilități la care poate apela:

  • stagii de practică în cadrul unor firme din domeniul în care și afacerea va fi lansată;
  • participarea la cursuri, seminarii, grupuri de lucru alături de alți antreprenori debutanți și de mentori cu experiență practică în domeniul de activitate respectiv;
  • angajarea la o firmă din domeniu și dobândirea experienței practice înainte de lansarea efectivă a unei afaceri pe cont propriu.

În cazul în care problema experienței practice nu este rezolvată înainte de lansarea afacerii, efectele pot fi diverse, mergând de la pierderi financiare și până la intrarea societății în incapacitate de plăți și chiar faliment.

  1. Personalul necalificat este o altă problemă a afacerilor debutante

Una dintre problemele care rezultă, cumva, din lipsa experienței practice a antreprenorului este cea legată de angajarea unor persoane slab calificate.

Atunci când proprietarul afacerii nu are toate cunoștințele necesare, este o măsură de precauție ca el să își atragă alături persoane calificate, care să suplinească exact acele lipsuri ale antreprenorului. Mai mult, chiar și atunci când antreprenorul dispune de experiența necesară, el nu va avea timpul necesar acoperirii tuturor aspectelor ce țin de buna funcționare a afacerii, astfel că personalul trebuie să fie bine pregătit pe acele domenii de care urmează să se ocupe.

  1. Problemele de finanțare ale afacerii debutante

O afacere debutantă va fi mult mai puternic afectată de problemele de lichiditate temporare decât o afacere cu istoric. În timp ce o afacere care funcționează de câțiva ani va avea situații financiare lunare și anuale încheiate, rulaj prin conturile bancare și active care pot fi oferite drept garanții, o societate nou înființată nu va avea aceste avantaje.

Prin urmare, atunci când antreprenorul va face greșeli și nu are o planificare temeinică, va ajunge invariabil să se lovească de o lipsă a lichidității pe termen scurt. Astfel, o afacere debutantă nu va dispune de resursele financiare pentru a-și acoperii datoriile față de salariați, utilități, chirii sau chiar bugetul de stat.

Prin urmare, în lipsa posibilității de a solicita o finanțare bancară pe termen scurt, antreprenorul trebuie să își prevadă în bugetul necesar realizării investiției a unei sume de bani care să îi acopere anumite cheltuieli operaționale pe o perioadă de câteva luni, de obicei până la șase luni. După un termen de trei luni de zile de la debut, societatea va încasa contravaloarea facturilor emise, își va putea stabili câteva parteneriate cu unii dintre clienții săi și își poate planifica cu o precizie mai mare activitatea pentru următoarea perioadă.

  1. Chiar și în lipsa veniturilor, o afacere va înregistra costuri încă de la înființare

Imediat ce este înființată, o afacere va continua să înregistreze costuri, chiar și atunci când societatea nu are încasări și, poate, nici măcar o activitate demarată. Ele sunt numite costuri fixe și cuprind cheltuielile cu contabilitatea, costurile de funcționare ale biroului, valoarea abonamentelor de telefonie și internet, costurile pentru funcționarea site-ului, etc.

De aceea, o firmă debutantă trebuie să aibă o evidență clară a acestor costuri fixe și o planificare a lor pentru o perioadă de câteva luni. Aceste costuri fixe trebuie să fie acoperite de către antreprenor chiar și îl lipsa desfășurării activității.

Mai mult, societatea poate fi în situația în care demarează activitatea economică, livrează bunuri și prestează servicii, dar nu va încasa decât la un termen de câteva săptămâni sau luni. În acest caz, antreprenorul trebuie să dispună de resursele financiare pentru a acoperi costurile de funcționare generate de aprovizionarea cu materii prime, plata salariilor, a contribuțiilor sociale.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României