Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

În octombrie 2021 Eurostat a publicat un articol în care se preciza că 96.5 milioane de persoane din UE se afla ȋn risc de sărăcie şi excluziune socială, ceea ce reprezintă un procent de 21.9% din populaţia totală.

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211015-1

Datele EUROSTAT privind riscul de sărăcie la întreaga populaƫie ȋn ƫările UE, pentru intervalul 2015 – 2020, sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PEPS01N__custom_2078098/default/table?lang=en

Mai mult de un sfert din populație era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în patru state membre cu date disponibile pentru 2020: România (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) și Spania (27,0%).
La polul opus, cele mai scăzute ponderi de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în Cehia (11,5%), Slovacia (13,8%), Slovenia (14,3%), Țările de Jos (15,8%) și Finlanda (15,9%).

În ceea ce priveşte riscul de sărăcie pentru tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani situaţia este prezentată mai jos:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PEPS01N__custom_2078115/default/table?lang=en
unde se observa ca procentul pentru Romania este de 37,6% care depaseste media la nivelul UE 27 unde este 25.4%.

În imaginea de mai jos se vede, de asemenea, că, la nivelul UE, femeile tinere (cu vârste între 15 și 29 de ani) au avut rate ușor mai mari de risc de sărăcie sau de excluziune socială decât bărbații tineri. Acesta a fost și cazul în 20 de state membre UE, diferența fiind cea mai mare în Austria (4,0 p.p.), urmată de Ungaria (3,9 p.p.). În șase state membre, femeile tinere au avut rate mai scăzute de risc de sărăcie sau de excludere socială decât bărbații; cele mai mari diferențe au fost observate în Estonia (4,8 p.p.) și Portugalia (1,5 p.p.). În Lituania, nu există nicio diferență între riscul de sărăcie sau excluziunea socială a celor două sexe. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceste cifre sunt puternic influențate de procentul de tineri de fiecare gen care locuiesc sau nu cu părinții lor, care variază foarte mult de la o țară la alta. Tinerii care au părăsit gospodăria părintească sunt mult mai expuși sărăciei sau excluziunii sociale.

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_social_inclusion#Eurostat%20#StatisticsExplained

În general, o pondere mai mică a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25-29 de ani (aproximativ 21,7 % în 2020 la nivelul UE) erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială decât a fost cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20-24 de ani (28,0 %) sau 15- 19 ani (26,7 %). Cei de 20-24 de ani au avut cel mai mare risc, la nivelul UE. Acesta a fost și cazul în majoritatea statelor membre UE.

Bibliografie

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211015-1

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PEPS01N__custom_2078115/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_social_inclusion#Eurostat%20#StatisticsExplained

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României