Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Scăderea ratei de activitate se referă la situația în care un număr din ce în ce mai mare de persoane renunță să mai caute un loc de muncă și se retrag din piața forței de muncă. Această tendință poate avea consecințe negative asupra economiei, cum ar fi o creștere a ratei șomajului și o reducere a veniturilor și creșterea inegalității sociale.

Există mai multe cauze pentru scăderea ratei de activitate, cum ar fi:

  • Îmbătrânirea populației – O populație care îmbătrânește poate duce la o scădere a ratei de activitate, deoarece oamenii mai în vârstă pot fi mai puțin susceptibili să caute sau să rămână la un loc de muncă.
  • Oportunități limitate de angajare – Când există puține oportunități de angajare sau când condițiile de muncă sunt inadecvate, oamenii pot fi mai puțin dispuși să caute un loc de muncă.
  • Inegalitatea de gen – Femeile sunt adesea mai puțin active pe piața forței de muncă decât bărbații, datorită discriminării și a presiunilor familiale.
  • Factori socio-economici – Factori socio-economici, cum ar fi sărăcia, accesul limitat la educație și sănătate pot avea un impact asupra ratei de activitate.

 

INACTIVITATEA GRUPURILOR MARGINALE

Scăderea ratei de activitate poate fi rezultatul inactivităţii anumitor segmente ale forţei de muncă. Din acest motiv, este importantă concentrarea politicilor de ocupare asupra grupurilor marginale, ţinând seama de faptul că acestea sunt mai vulnerabile.

O atenţie deosebită în acest sens trebuie acordată tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, consideraţi un grup de risc, nefiind nici în câmpul muncii, nici în sistemul educaţional sau de training (NEET).

Capitalul lor uman neutilizat constituie o risipă de talente, precum şi o pierdere de resurse cheltuite pentru formarea de competenţe ale acestora.

 

PENSIONAREA TIMPURIE ŞI PERIMAREA COMPETENŢELOR LUCRĂTORILOR ÎN VÂRSTĂ

Pierderea locurilor de muncă de către lucrătorii mai în vârstă, care devin şomeri, poate avea ca rezultat o ieşire definitivă de pe piaţa muncii, din cauza pierderii competenţelor acestora. Perioadele prelungite de inactivitate conduc la subutilizarea abilităţilor şi calificărilor sau chiar la perimarea acestora în raport cu noile cerinţe ale pieţei muncii, după cum şi anumite abilităţi se atrofiază în timp, dacă acestea nu sunt efectiv utilizate. Competenţele de bază, esenţiale pentru o performanţă eficientă la locul de muncă, se depreciază cu vârsta, aceasta neputând fi compensată decât printr-un design atent al locurilor de muncă.

 

GRUPURI CU RISC DE INACTIVITATE

Alte grupuri socio-demografice cu risc de inactivitate ridicat sunt femeile, persoanele cu dizabilităţi sau boli cronice şi imigranţii, în special cei cu o calificare scăzută. Diferenţele transnaţionale în ceea ce priveşte participarea acestor grupuri la forţa de muncă disponibilă sugerează că măsurile de încurajare diferă de la o ţară la alta, în funcţie de particularităţile naţionale.

Pentru a aborda scăderea ratei de activitate, sunt necesare soluții care să abordeze aceste cauze. Acestea pot include politici care să sprijine oportunitățile de angajare, inclusiv programe de formare și de dezvoltare a competențelor, sau măsuri care să îmbunătățească accesul la servicii și resurse care să îmbunătățească starea socio-economică. Este important să se dezvolte politici și programe care să sprijine oportunitățile și succesul tuturor oamenilor, indiferent de sex, vârstă sau alți factori demografici.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României