Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Inovarea socială este actul de a crea noi soluții (produse, servicii, modele, industrii, procese) care satisfac o nevoie socială, nevoie care fie nu era satisfacută până atunci, fie nu era satisfacută eficient și care duce la noi capabilități și o folosire mai eficienta a resurselor și valorilor.

O ideea este inovativă doar în momentul în care este dezirabilă în randul consumatorilor, fezabilă din punct de vedere tehnologic și viabila din punct de vedere financiar.

  • INOVAȚIE DE PRODUS – produs nou și semnificativ îmbunatățit privind aspecte precum: specificațiile tehnice, componente, materiale, programe software, accesibilitatea utilizării, etc.

  • INOVAȚIE DE PROCES – noutate / îmbunatațire semnificativă în procesul de producție sau livrare; se face referire la schimbări tehnice privind tehinicile , echipamentele și/sau software

  • INOVAȚIE DE MARKETING – acest tip de inovare este cuprins în inovarea de produs și de proces și implică o noua metoda de marketing care presupune modificari semnificative în ceea ce priveste : designul produsului, ambalajul, plasarea, promovarea și pretul

  • INOVAȚIE ORGANIZATIONALA – presupune parteneriatul ca inovare

In functie de întinderea și gradul impactului pe care îl au, inovațiile sociale pot fi grupate în:

  • incrementale: reprezinta continuarea unor imbunatatiri;

  • radicale: marcheaza schimbari discontinue;

  • sistemice: descriu schimbări in sistemele tehnologice, manageriale si organizationale

Criteriul noutății soluției împarte inovațiile sociale în:

  • noi la modul absolut: propun noi tipuri de produs, de serviciu, de organizare a muncii;

  • partial noi: o tehnologie sau modalitate de a face lucrurile într-un domeniu, într-un tip de instituție, este adaptată pentru un domeniu cu totul diferit, alt tip de instituție, produs sau serviciu sau chiar alte tipuri de obiective.

Răspunzând prin inovare sociale unor necesități nesatisfăcute încă, proiectul, asigură o creștere a inserției tinerilor șomeri pe piața muncii și creșterea calificării și competențelor acestora, precum și dezvoltarea antreprenorială, participând la o creștere economică inteligentă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României