Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Piața muncii este raportul cererii și ofertei de muncă exprimată prin deciziile libere ale agenților economici.

La nivel național și mondial ne confruntăm cu o transformare continuă la nivelul tuturor industriilor, iar evoluția nu poate fi prezisă, dat fiind nivelul cercetare – dezvoltare alert.

Transformarea pieței muncii ține și de unele inovații ce au loc într-un ritm alert la nivelul automatizării și inteligenței artificiale . Unele locuri de muncă sunt deja preluate parțial prin robotizarea, iar pe viitor se preconizeaza eliminarea unor locuri de muncă prin integrarea automatizărilor.

Mecanismele de inteligență artificială vor ajunge sa reproducă tot mai bine capacitățile umane, ceea ce ar facilita procesele repetitive și intuitive. Există deja roboți care operează lanțul de producție și activitățile asimilate.

Prin aceste două importante componetente ale transformării pieței muncii se va duce la o reclasificare generală și a clasificării ocupațiilor.

În viitor piața muncii în România se estimează că va deveni dinamică, sustenabilă, pro-activă și bazată pe inovare-socială. Forta de munca va fi înzestrată de competențele necesare pentru a face față schimbărilor tehnologice, digitale și tendintelor globale.

Pandemia, nivelul crescut al inflației, mediul politic și economic fragil din aceasta perioadă, dezvoltarea continuă a tehnologiei sunt doar câteva din aspectele cu un impact major în transformarea pieței muncii.

Impactul crizei asupra pieței forței de muncă a subliniat importanța crucială a competențelor, a calificărilor și a experienței de muncă. Tinerii și lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare au fost cei mai afectați de criză. Cursurile de formare din cadrul programelor finantate de Uniunea Europeana pot juca un rol crucial în furnizarea accesului la competențe și la experiență profesională și în abordarea principalelor obstacole care împiedică aceste grupuri-țintă să găsească un loc de muncă.

La nivelul Uniunii Europene, pentru creșterea ocupării de calitate și in condiții sustebanile, vor fi implementate măsuri de creștere a calității ocupării, promovare a unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, avându-se în vedere combaterea excluziunii sociale și promovarea dialogului social pentru a crește convergența și pentru a îmbunătăți reziliența, dar și pentru a reduce disparitățile la nivel teritorial.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României