Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE GRUPULUI ȚINTĂ

Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

➢ Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

➢ Să fie înregistrat și profilat de SPO

➢ Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Est, Sud Vest, Sud Muntenia).

 

Înscrierea se va putea realiza prin intermediul evenimentelor de informare desfășurate în cadrul proiectului. Procedurile de recrutare și selecție a grupului țintă vor ține cont de respectarea principiului nediscriminării, al egalității de șanse și de gen.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României