Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

ACORDAREA DE SPRIJIN PERSOANELOR DIN GRUPUL ŢINTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA DE AFACERI SUB FORMA UNOR SERVICII PERSONALIZATE DE SPRIJIN

În cadrul acestei activități vor fi pregătite, organizate, derulate și monitorizate cursurile de formare profesionala în competențe antreprenoriale conform OG 129/2000. Această activitate se va derula conform unei metodologii bine stabilite Cursurile se vor derula pe parcursul a 40 de ore, atât teorie, cât și practică, la care se adauga orele corespondente susținerii examenului de absolvire.

In urma concursului de planuri de afaceri se vor infiinta 53 de noi afaceri care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maxim 25000 euro!

Plus valoarea proiectului va fi dată prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare şi consolidarea capacităƫii intreprinderilor de a funcƫiona într-o manieră auto-sustenabilă prin ȋnfiinƫarea a 53 intreprinderi, crearea a minim 53 de locuri de muncă ȋn cadrul acestora, cursuri de formare profesională pentru minim 960 persoane şi anjagarea a minim 456 persoane din cei 1060 implicaƫi în proiect, certificarea competenƫelor profesionale obƫinute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale şi/sau informale pentru un număr de minim 800 tineri NEETs din categoriile ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil” din regiunile Sud Est, Sud Vest Oltenia şi Sud Muntenia.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României